Nové praktické materiály pro školy se začínajícími učiteli

Školy se začínajícími učiteli mohou nově využívat bezplatné materiály, které jsou určené pro začínající a uvádějící učitele a pro členy vedení škol. Kromě praktických tipů a doporučení jsou součástí materiálů také osobní zkušenosti pedagogů. Materiály vznikly v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který je realizován Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) a na jehož financování se podílí MŠMT a EU, ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit!

Aktuálně probíhá vnější připomínkové řízení návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., jehož důležitou součástí jsou pojmy jako adaptační období či ukotvení pozice uvádějícího učitele. Dvouleté adaptační období, které významně ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele i každé školy, podstatně působí i na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství.

Spolupráce začínajícího a uvádějícího učitele může mít na setrvání začínajícího učitele ve školství přímý vliv. „Ve školách, které mají vytvořený systém uvádění nového učitele do praxe, uvažuje o případném odchodu z konkrétní školy nebo ze školství přibližně zhruba jen desetina nových učitelů. Z našeho šetření, které proběhlo v roce 2018 a do něhož se zapojilo 727 škol, vyplývá, že pokud škola funkční systém uvádění nemá, pak o tomtéž uvažuje dvakrát více začínajících učitelů,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO.

„Čím lépe se ve svých školách postaráme o našeho začínajícího učitele, tím větší je naděje, že on se kvalitně postará o žáky a rychleji vklouzne do školního života. To by, myslím, mělo být zájmem každého ředitele školy. Každý řetěz je přeci tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek – nedopusťme, aby oním slabým článkem byl právě začínající učitel,“ říká Věra Šimečková, ředitelka Tyršovy ZŠ a MŠ v Plzni, a dodává: „Stůjme při něm, posilujme jej. V pravý čas buďme jeho oporou a pomozme mu zapojit se do života školy tak, abychom se mohli spolehnout, že se stane pevnou a kvalitní součástí naší školy.“

Hlavní cíle materiálů

  • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.
  • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.
  • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.

Kompletní materiály najdete Zde

Na pomoc uvádějícího učitele při zahájení praxe se může podle šeření SYPO spolehnout přibližně 80 % začínajících učitelů. Nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy, s vedením školní dokumentace, s hodnocením žáků, s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s komunikací s rodiči.

Infografika Začínající učitelé v českých školách Zde