SYPO a podpora začínajících učitelů na konferenci SCUP 2022 v Olomouci

Klíčová aktivita Začínající učitel projektu SYPO zajistila celodenní odborný program Studentské konference budoucích akademických pracovníků, která se konala 8. - 9. 11. 2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt SYPO, který na konferenci reprezentovali mimo jiné zkušení učitelé a ředitelé, se významně podílel na obsahu druhého dne konference. Projekt SYPO je realizován NPI ČR a na jeho financování se podílí EU a MŠMT.

„Bylo nám velikou ctí, že nás oslovila fakulta vzdělávající učitele a že se konference zúčastnilo kromě studentů, z nichž někteří sami učí, také pedagogové fakulty,“ říká Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Vnímáme to nejen jako ocenění naší dosavadní práce, ale také tak, že téma podpory začínajících učitelů a jejich cesty adaptačním obdobím je velmi potřebné a praxí žádané.“

V dopolední společné části se účastníci seznámili s výsledky pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. Model seznamuje školy s tzv. adaptačním obdobím, ukazuje konkrétní adaptační plány a příklady inspirativní praxe. Pilotáž, do které se zapojilo 150 škol, Model dál rozvinula a zdokonalila. Kromě toho měli účastníci konference možnost seznámit se s dalšími dosavadními výstupy projektu, jako jsou příručky pro začínající a uvádějící učitele nebo vedení škol či tzv. čtyřlístky.

Materiály a další podporu pro školy se začínajícími učiteli najdete ZDE.

V odpolední části se účastníci mohli zúčastnit jednoho ze tří paralelně probíhajících workshopů, které se věnovaly komunikačním dovednostem a poskytování zpětné vazby, práci s portfoliem žáka i pedagoga nebo sebereflexi vlastních dovedností. „Workshopy zajistili zkušení učitelé, kteří s námi dlouhodobě spolupracují při navrhování systému podpory začínajících učitelů. Byla radost sledovat velké nadšení, které jim i po letech či desetiletích v praxi jejich vlastní pedagogická práce přináší, což dokázali předat také účastníkům konference,“ doplňuje Monika Brodská.