Webináře pro pedagogy mají přes 155 tisíc zhlédnutí, učitele zajímaly písemky či on-line výuka

Webináře projektu SYPO, které se týkají online výuky, se postupně přizpůsobovaly vývoji situace v českém školství. Po webinářích o nastavení on-line výuky, které pedagogové hledali bezprostředně po zavření škol, se témata měnila. Mezi nejsledovanější patřily rady a tipy k tvorbě písemných prací.

Sérii vzdělávacích webinářů k on-line výuce začal projekt SYPO vysílat 17. března, tedy necelý týden po zavření škol. Webináře se vysílaly každý všední den a seznamovaly učitele a ředitele s možnostmi výuky a komunikace on-line. "Webináře SYPO mají od spuštění přes 156 tisíc zhlédnutí a uživatelé u nich strávili 21 700 hodin," říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: "Na výběru témat se podíleli učitelé, proto se zabývaly tématy, která učitelé skutečně řešili."

Profesní podpora projektu SYPO je určena pro všechny školy, od mateřských po vyšší odborné. Okamžitě po zavření škol se webináře věnovaly informacím o nastavení on-line výuky a jejím zahájení. Postupem času se učitelé začali v on-line výuce dále zdokonalovat a zajímaly je rozšířené informace jako například tipy na mobilní nebo internetové aplikace pro konkrétní předměty, kybernetickou bezpečnost nebo pracovní právo. Přibližně půlhodinová videa jsou zdarma a zůstávají umístěna na YouTube i pro pozdější zhlédnutí.

Další podporu nabízí SYPO učitelům matematiky, českého jazyka a ICT, kteří mohou spolupracovat v metodických kabinetech a dále se vzdělávat díky webinářům a workshopům.

Kromě toho mohou všechny školy zdarma využít možnosti podpory v oblasti ICT. "Mohou si vybírat z několika forem, ať už se jedná o dotaz položený na našem webu nebo třeba o konzultaci s ICT metodiky, kteří působí ve všech krajích," doplňuje Nekola. ICT metodici radí v jakékoli problematice ICT, např. při zavádění on-line výuky nebo digitální infrastruktury ve škole.

Další formu profesní podpory, kterou učitelům a ředitelům SYPO nabízí, představuje blog, do kterého přispívají sami učitelé a sdílejí příklady své osobní praxe. Mezi nejčtenější příspěvky patří příspěvky o hodnocení žáků nebo o on-line výuce v první třídě.

Více než 50 webinářů k online výuce, desítky vzdělávacích akcí pro učitele i ředitele, bezplatná podpora krajských ICT metodiků i online poradna k ICT, pomoc pro školy se začínajícími učiteli nebo blog s příspěvky učitelů s příklady konkrétní praxe v českých školách - to vše je součástí profesní podpory poskytované projektem SYPO. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií.