Webináře k oborovým didaktikám

  • Bezplatné webináře byly zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách. 
  • Na výběru témat se podíleli učitelé zapojení v příslušných národních a krajských metodických kabinetech.
  • Záznamy webinářů jsou umístěny na YouTube.