Projekt SYPO nabízí učitelům, do jejichž aprobace patří český jazyk, matematika nebo informatika, webové semináře zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách. Na výběru témat se podílejí členové národních a krajských metodických kabinetů, tedy také sami učitelé. Webináře jsou zařazeny do vzdělávací nabídky Národního pedagogického institutu České republiky a jsou zdarma.

Webinář funguje jako virtuální učebna, kde každý účastník může reagovat na podněty lektora, může se přihlásit a zapojit se do probíhající přednášky, pokládat otázky či diskutovat pomocí videohovoru nebo chatu. Pro účast není potřeba instalovat žádný speciální software, účastníci budou potřebovat pouze běžné webové prohlížeče. Záznamy webinářů nejsou zveřejňovány okamžitě po jejich odvysílání.

Kromě webinářů pro metodické kabinety připravujeme webináře "Jak učit online", ve kterých se věnujeme praktickým a využitelným postupům a návodům využitelným během online výuky. Webináře jsou vysílány živě na YouTube projektu SYPO, záznamy jsou umístěny také na webu www.projektsypo.cz. K jejich sledování není nutná registrace.