Podívejte se společně s námi na velké téma současnosti - dezinformace.

  • 6 videorozhovorů
  • 6 expertů
  • 6 různých úhlů pohledů
     Dezinformace 6/6: Sociální média a jejich role při šíření fake news

5. 10. 2022 • Rozhovor s Petrem Michlem, šéfredaktor Marketing Journal, aktivní marketér, který pomáhá velkým nadnárodním korporacím i menším značkám. Má zkušenosti jako copywriter, social media manager, ghostwriter i jako projektový manažer. V roce 2021 se zařadil mezi top 100 inspirativních marketérů České republiky dle žebříčku společnosti Whitepress. V současné době je především strategickým konzultantem se zaměřením na obsahový marketing, o kterém také přednáší jako lektor.


     Dezinformace 5/6: Informační nástroje v hybridních způsobech válčení

27. 9. 2022 • Rozhovor s majorem Ing. Mgr. Oldřichem Bružou z Velitelství kybernetických sil a informačních operací Armády ČR, Oddělení přípravy (vzdělávání), který se specializuje na informační operace, hybridní válčení, dezinformace, manipulace


    Dezinformace 4/6: Informační gramotnost v éře digitálního chaosu

27. 9. 2022 • Rozhovor s Mgr. Bohumilem Kartousem, Ph.D., publicistou, spisovatelem, mediálním teoretikem, spoluautorem komiksu Jak nebýt za tro(t)lla, mluvčím občanské iniciativy Čeští elfové a ředitelem Pražského inovačního institutu • Jak se orientovat v informačním prostoru a ve zdrojích informací? Jak hodnotíme přijímané informace? Jak zajistit zvyšování společenské odolnosti proti dezinformacím a posilování informační gramotnosti v podmínkách virtuálně-fyzické existence 21. století?


    Dezinformace 3/6? Historickou gramotností proti dezinformacím

27. 9. 2022 • Rozhovor s Mgr. Jaroslavem Pinkasem, Ph.D., didaktikem, historikem, metodikem, lektorem, který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a na Pedagogické fakultě UK • Co je koncept historické gramotnosti? Jakým způsobem může historická gramotnost zvýšit odolnost vůči dezinformacím? Stručně představíme také některé příklady dezinformací s historickou tematikou.


    Dezinformace 2/6: Dezinformace a mezilidské vztahy

23. 6. 2022 • Rozhovor s PhDr. Adamem Suchým, klinickým psychologem • Proč lidé vytváří a šíří dezinformace? Je to jejich přirozená potřeba? Proč je těžké některé zprávy nesdílet, nereagovat na ně? Jak by měla vypadat mediální gramotnost na školách?


    Dezinformace 1/6: Historie dezinformací a nejčastější motivy jejich vzniku

21. 6. 2022 • Rozhovor s doc. Mgr. Martinem Palečkem, PhD. z Katedry filozofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové • Jsou dezinformace novodobou záležitostí nebo tu s námi byly i v minulosti? Jak a proč vznikají a jaké jsou motivy jejich vzniku? Jaký je rozdíl mezi falešnými zvěstmi, dezinformacemi, fake news, propagandou nebo konspiračními teoriemi?