Začínající a uvádějící učitelé ve vaší škole

Zapojení začínajícího učitele do praxe nebývá snadné ani rychlé a liší se podle druhu a typu školy, její velikosti, složení pedagogického sboru a mnoha dalších faktorů. „V některých školách je nový učitel tak trochu hozen do vody, v jiných se mu věnuje jeho zkušenější kolega a postupně mu ukazuje, co práce v konkrétní škole obnáší,” říká Mgr. Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel, a dodává: „Aktivita Začínající učitel proto školám nabízí ucelený systém podpory, který všechny aktéry provede možnostmi podpory začínajících učitelů.“

Začínající a uvádějící učitelé i vedení školy dále v různých formách vzdělávání získají jasnou představu o tom, jak důležité jsou právě v adaptačním období plánování, zpětná vazba a vzájemná spolupráce.

Jste ředitel či zástupce ředitele a chcete vědět:

  • jak identifikovat potřeby začínajícího a uvádějícího učitele a jak plánovat jejich rozvoj,
  • jak hodnotit práci začínajícího i uvádějícího učitele a jak jim poskytovat zpětnou vazbu,
  • jak ve škole vytvořit vhodné podmínky pro uvádění začínajícího kolegy?

Pokud jste začínající učitel a máte zájem o další informace či spolupráci, obraťte na odborného krajského metodika ve vašem kraji.

Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět na úvod