Příručky: Kabinet Matematika a její aplikace

Slovní úlohy (online)
Příklady dobré praxe online vzdělávání v matematice (online)
Online metodická příručka Matematika a její aplikace (online)
Formativní hodnocení (pdf)
Model systému profesní podpory pro kabinet Matematika a její aplikace

Zpět