Příručky: Kabinet Společenskovědní vzdělávání

Výuka českých lidových zvyků v základní škole (pdf)

PRO KONTEXT - Metodický průvodce pro práci s fakty nejen ve výuce dějepisu (pdf)
Model systému profesní podpory pro kabinet Společenskovědní vzdělávání (pdf)

Zpět