Online škola: Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Kabinet Předškolní vzdělávání
  • Jak na podnětné prostředí pro učení 
přihlásit
  • Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole
přihlásit
  • Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý
přihlásit
  • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči
přihlásit
  • Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči 
přihlásit
Kabinet Prvostupňové vzdělávání
  • Hodnocení při online výuce
přihlásit
  • Jak vést distanční výuku v 1. třídě
přihlásit
  • Zápis do 1. ročníku ZŠ  a jeho úskalí z pohledu matematické (pre)gramotnosti
přihlásit

Webináře k oborovým didaktikám pro 1. stupeň ZŠ najdete také v ostatních kabinetech. 

Zpět