Online škola: Kabinet Informatika a ICT

 • Práce s daty s žáky na ZŠ
přihlásit
 • Robotika s LEGO Mindstorms
přihlásit
 • Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce
přihlásit
 • Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT
přihlásit
 • Co je to ten 3D tisk?
přihlásit
 • Filozofie změn v informatice v RVP ZV
přihlásit
 • Jak na digitální stopu
přihlásit
 • Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?
přihlásit
 • Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?
přihlásit
 • Mapové vizualizace ve výuce
přihlásit
 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ
přihlásit
 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ
přihlásit
 • Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace
přihlásit
 • Moderní tvorba webů
přihlásit
 • Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky
přihlásit
 • Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR
přihlásit
 • Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ
přihlásit
 • Rozvíjíme informatické myšlení unplugged pro 1. stupeň ZŠ
přihlásit
 • Rozvoj informatického myšlení pro 2. stupeň ZŠ
přihlásit
 • Rozvoj informatického myšlení pro SŠ
přihlásit
 • Scratch vs. MakeCode
přihlásit
 • Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace 
přihlásit
 • Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech
přihlásit
 • Teoretická východiska výuky oboru ICT
přihlásit
 • Tvořme pojmovou mapu v Informatice 
přihlásit
 • Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech
přihlásit
 • Využití otevřených dat ve výuce
přihlásit
 • Začínáme s 3D modelováním
přihlásit
 • Zpětná vazba pomocí ICT pro ZŠ
přihlásit
 • Zpětná vazba pomocí ICT pro gymnázia
přihlásit

Zpět