Online škola: Kabinet Matematika a její aplikace

 • Gradované úlohy na ZŠ, SŠ
přihlásit
 • Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. stupni ZŠ
přihlásit
 • Role písmen v matematice 1. stupni ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?
přihlásit
 • Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni
přihlásit
 • Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ
přihlásit
 • Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů
přihlásit
 • Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky 
přihlásit
 • Gramotnostně pojatá výuky matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních případech
přihlásit
 • Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky
přihlásit
 • Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků
přihlásit
 • Hry v hodinách matematiky
přihlásit
 • Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?
přihlásit
 • Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím
přihlásit
 • Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. stupni ZŠ
přihlásit
 • Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmené knihy)
přihlásit
 • Jak vést žáky 2. stupně ZŠ k řešení slovních úloh s porozuměním
přihlásit
 • Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?
přihlásit
 • Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV (Metodika řešení úloh v oborech E)
přihlásit
 • Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?
přihlásit
 • Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole
přihlásit
 • Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole
přihlásit
 • Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol
přihlásit
 • Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi
přihlásit
 • Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu porozumění
přihlásit
 • Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění
přihlásit
 • Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh
přihlásit
 • Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ
přihlásit
 • Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole 
přihlásit
 • Význam komplexních úloh ve vzdělávání
přihlásit
 • Začínáme s programem GeoGebra
přihlásit
 • Základní principy genetického konstruktivismu (tj. Hejného metody)
přihlásit
 • Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat z dat co nejvíce informací.
přihlásit

Zpět