Online škola: Kabinet Český jazyk a literatura

 • Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež

přihlásit

 • Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc

přihlásit

 • Vzdělávací role knihoven ve 21. století

přihlásit

 • Dítě, škola, sítě

přihlásit

 • Dezinformace a mezilidské vztahy

přihlásit

 • Historie dezinformací a nejčastější motivy jejich vzniku

přihlásit

 • Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ

přihlásit

 • Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

přihlásit

 • Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku 2. stupně ZŠ

přihlásit

 • České slovo v KonTextu - I. a II. část

přihlásit

 • Jak na synchronní e-learning - tipy pro výuku českého jazyka a literatury

přihlásit

 • Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

přihlásit

 • Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na gymnáziu

přihlásit

 • Kde najít nejnovější informace o současné češtině? Volně dostupné jazykové korpusy a jejich využití

přihlásit

 • Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech - zaměřeno na ČJ

přihlásit

 • Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

přihlásit

 • Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

přihlásit

 • Netiketa napříč internetem

přihlásit

 • Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

přihlásit

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (G)

přihlásit

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (SOŠ, SOU)

přihlásit

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (ZŠ)

přihlásit

 • Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich význam, cíle a obsah

přihlásit

 • Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah (zaměřeno na ČJ)

přihlásit

 • Skandální literatura

přihlásit

 • Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu I. a II. část

přihlásit

 • Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ

přihlásit

 • Současná poezie pro děti ve věku 1. stupně ZŠ

přihlásit

 • Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

přihlásit

 • Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. a 2. díl 

přihlásit

 • Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

přihlásit

 • Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

přihlásit

 • Záznamy z žákovské četby

přihlásit

 • Změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ

přihlásit

Zpět