Online škola: Kabinet Informatika a ICT

 • NOVÉ: Programování s Pythonem

přihlásit

 • NOVÉ: Ukázky ve Scratchi pro pokročilé "konkrétní téma"

přihlásit

 • NOVÉ: Formativní hodnocení v Informatice

přihlásit

 • Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

přihlásit

 • Co je to ten 3D tisk?

přihlásit

 • Filozofie změn v informatice v RVP ZV

přihlásit

 • Jak na digitální stopu

přihlásit

 • Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

přihlásit

 • Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

přihlásit

 • Klíčová kompetence digitální na gymnáziu

přihlásit

 • Mapové vizualizace ve výuce

přihlásit

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

přihlásit

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

přihlásit

 • Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

přihlásit

 • Moderní výuka webu

přihlásit

 • Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

přihlásit

 • Práce s daty s žáky na ZŠ

přihlásit

 • Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

přihlásit

 • Robotika s LEGO Mindstorms

přihlásit

 • Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvíjíme informatické myšlení unplugged pro 1. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

přihlásit

 • Rozvoj informatického myšlení pro 2. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

přihlásit

 • Scratch vs. MakeCode

přihlásit

 • Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace 

přihlásit

 • Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

přihlásit

 • Témata nové Informatiky: Informační systémy

přihlásit

 • Teoretická východiska výuky oboru ICT

přihlásit

 • Tvořme pojmovou mapu v Informatice

přihlásit

 • Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

přihlásit

 • Využití otevřených dat ve výuce

přihlásit

 • Začínáme s 3D modelováním

přihlásit

 • Zpětná vazba pomocí ICT (G)

přihlásit

 • Zpětná vazba pomocí ICT (ZŠ)

přihlásit

Zpět