Online škola: Kabinet Matematika a její aplikace

 • NOVÉ: Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace)

přihlásit

 • NOVÉ: Slovní úlohy v matematice pro střední odborné školy

přihlásit

 • Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

přihlásit

 • Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

přihlásit

 • Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení na 1. stupni ZŠ

přihlásit

 • Gradované úlohy na ZŠ, SŠ

přihlásit

 • Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech

přihlásit

 • Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

přihlásit

 • Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

přihlásit

 • Hry v hodinách matematiky

přihlásit

 • Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?

přihlásit

 • Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

přihlásit

 • Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. stupni ZŠ

přihlásit

 • Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

přihlásit

 • Jak vést žáky 2. stupně ZŠ k řešení slovních úloh s porozuměním

přihlásit

 • Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?

přihlásit

 • Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV (Metodika řešení úloh v oborech E)

přihlásit

 • Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

přihlásit

 • Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

přihlásit

 • Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

přihlásit

 • Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol

přihlásit

 • Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. stupni ZŠ

přihlásit

 • Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi

přihlásit

 • Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu porozumění

přihlásit

 • Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

přihlásit

 • Role písmen v matematice 1. stupni ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

přihlásit

 • Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

přihlásit

 • Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

přihlásit

 • Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

přihlásit

 • Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole 

přihlásit

 • Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

přihlásit

 • Význam komplexních úloh ve vzdělávání

přihlásit

 • Začínáme s programem GeoGebra

přihlásit

 • Základní principy genetického konstruktivismu (tj. Hejného metody)

přihlásit

 • Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ

přihlásit

 • Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat z dat co nejvíce informací

přihlásit

Zpět