Online škola: Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Webináře k oborovým didaktikám pro 1. stupeň ZŠ najdete také v ostatních metodických kabinetech. Zpět

 • NOVÉ: Informatika na 1. stupni

přihlásit

 • NOVÉ: Výuka češtiny jako druhého jazyka na 1. stupni: materiály, aktivity a tipy (Integrace cizinců - praktické rady a postupy)

přihlásit

 • NOVÉ: Alternativní a inovativní mateřské a základní školy

přihlásit

 • NOVÉ: Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. stupni

přihlásit

 • NOVÉ: Logopedická prevence v běžném režimu MŠ. Tipy na přípravu logopedické chvilky.

přihlásit

 • NOVÉ: Adaptační proces dítěte v mateřské škole aneb Jak si zvyknout bez maminky

přihlásit

 • NOVÉ: Řešení problémů a rušivého chování v MŠ

přihlásit

 • Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

přihlásit

 • Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ

přihlásit

 • Dopady distanční výuky na projevy chování: Agrese - nebezpečný jev?

přihlásit

 • Gramotnosti v předškolním vzdělávání

přihlásit

 • Hodnocení při online výuce

přihlásit

 • Jak na podnětné prostředí pro učení

přihlásit

 • Jak vést distanční výuku v 1. třídě

přihlásit

 • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

přihlásit

 • Obtížná jednání s rodiči

přihlásit

 • Práce s emocemi u dětí

přihlásit

 • Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení

přihlásit

 • Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

přihlásit

 • Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

přihlásit

 • Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti

přihlásit

Zpět