Online škola: Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Kabinet Předškolní vzdělávání

  • Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

přihlásit

  • Jak na podnětné prostředí pro učení

přihlásit

  • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

přihlásit

  • Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

přihlásit

  • Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

přihlásit

Kabinet Prvostupňové vzdělávání
  • Hodnocení při online výuce

přihlásit

  • Jak vést distanční výuku v 1. třídě

přihlásit

  • Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti

přihlásit

Webináře k oborovým didaktikám pro 1. stupeň ZŠ najdete také v ostatních metodických kabinetech. 

Zpět