Výběrová řízení na členy krajského a oblastního kabinetu

Aktuálně doplňujeme krajské metodické kabinety

 • Cizí jazyky,
 • Český jazyk a literatura,
 • Informatika a ICT,
 • Matematika a její aplikace,
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání,
 • Přírodovědné vzdělávání,
 • Společenskovědní vzdělávání.

Uchazeči na pozici člena krajského/oblastního kabinetu budou mít možnost:

 • podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její koncepci,
 • získávat nejnovější znalosti a dovednosti využitelné při výuce v příslušné vzdělávací oblasti,
 • získat ucelený informační zdroj o dané vzdělávací oblasti, odbornou profesní podporu a přehlednou inspiraci, ověřené podklady a informace.

Krajský kabinet se schází 2 x ročně formou celodenního setkání na krajském pracovišti NPI ČR nebo online prostřednictvím MS TEAMS. Celková časová náročnost činností v krajském/oblastním kabinetu je cca 100 hodin ročně na DPP. Práce v krajském metodickém kabinetu je honorována částkou 250 Kč na hodinu. Činnost zahrnuje přípravu na jednání metodických kabinetů, spolupráci při přípravě a realizaci DVPP, síťování škol a průběžné sdílení informací s učiteli v příslušném kraji apod.

Uchazeči o tyto pozice musí splňovat tyto povinné požadavky:

 • úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání příslušné aprobace pro ZŠ, SŠ,
 • působení v oblasti školství minimálně 5 let.

Další nepovinné údaje – výhodou:

 • publikační činnost v oblasti školství (např. tvorba a/nebo podíl na tvorbě metodických materiálů, Výroční zprávy školy, podpůrných materiálů a pomůcek, učebnic apod.),
 • přednášková a lektorská činnost v oblasti s příslušným zaměřením,
 • účast na zahraničních stážích a pobytech odpovídajícího zaměření,
 • prohlubování vlastní odborné profesní kvalifikace v rámci DVPP,
 • členství v odborných profesních organizacích, 6. spolupráce na odborných a rozvojových projektech v oblasti školství, členství v redakčních radách časopisů, organizačních výborech konferencí.

Výběrová řízení pro jednotlivé kraje

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

 • Všechny pozice v krajských metodických kabinetech jsou naplněny. 
 • Dotazy k členství v oblastních metodických kabinetech směřujte na Mgr. Petru Holíkovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Karlovarský kraj

 • Kabinet Cizí jazyky
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - oblast Chebsko (prvostupňový)
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání - oblast Karlovarsko
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Mgr. Josefa Tichého, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Královéhradecký kraj

 • Kabinet Matematika a její aplikace - oblast Jičínsko
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - oblast Hradec Králové (předškolní), oblast Trutnovsko (předškolní i prvostupňový), oblast Jičínsko (předškolní i prvostupňový)
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Mgr. Dagmar El-Hmoudovou, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Liberecký kraj

 • Kabinet Cizí jazyky
 • Kabinet Informatika a ICT - oblast Semilsko, oblast Liberecko
 • Kabinet Matematika a její aplikace - oblast Turnovsko
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - oblast Semilsko (předškolní i prvostupňový), oblast Turnovsko (prvostupňový)
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Mgr. Barboru Čvančarovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Moravskoslezský kraj

 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - oblast Bruntálsko (předškolní)
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání - oblast Frýdecko-Místecko, oblast Novojičínsko
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Ing. Evu Veličkovou, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Olomoucký kraj

 • Kabinet Matematika a její aplikace - oblast Šumpersko, zástupce VŠ
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - zástupce VŠ
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání - oblast Šumpersko
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Ing. Evu Střeleckou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Pardubický kraj

 • Kabinet Cizí jazyky
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - oblast Svitavsko (prvostupňový)
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání - oblast Svitavsko, zástupce školního poradenského pracoviště
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Mgr. Janu Kuchyňkovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Praha

 • Kabinet Cizí jazyky
 • Kabinet Český jazyk a literatura
 • Kabinet Matematika a její aplikace
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání 
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na PhDr. Martina Hříbka, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Středočeský kraj

 • Kabinet Cizí jazyky
 • Kabinet Český jazyk a literatura oblast Mělnicko, oblast Benešovsko, oblast Berounsko, oblast Kutnohorsko
 • Kabinet Matematika a její aplikace - oblast Příbramsko, oblast Berounsko, oblast Kutnohorsko
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - oblast Mělnicko (prvostupňový), oblast Praha-západ (prvostupňový), oblast Mladoboleslavsko (prvostupňový)
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání - oblast Praha-západ, oblast Kladensko
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Bc. Markétu Votavovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ústecký kraj

 • Kabinet Cizí jazykyoblast Děčínsko, oblast Lounsko, oblast Litoměřicko
 • Kabinet Informatika a ICT - oblast Chomutovsko, oblast Lounsko
 • Kabinet Matematika a její aplikace - oblast Chomutovsko, oblast Teplicko
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání  - oblast Litoměřicko (předškolní, prvostupňový), oblast Ústecko (předškolní), oblast Děčínsko (předškolní), oblast Mostecko (prvostupňový)
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání  - oblast Děčínsko, oblast Litoměřicko
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Mgr. Lucii Melechovskou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kraj Vysočina

 • Kabinet Český jazyk a literatura - oblast Jihlavsko
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání - oblast Pelhřimovsko (předškolní, prvostupňový) 
 • Případné dotazy směřujte na Mgr. Janu Rösslerovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zlínský kraj

 • Kabinet Informatika a ICT - oblast Kroměřížsko
 • Kabinet Přírodovědné vzděláváníoblast Vsetínsko
 • Kabinet Společenskovědní vzdělávání - oblast Vsetínsko
 • Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení směřujte na Mgr. Ivana KovářeTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..