Národní pedagogický institut České republiky

vyhlašuje výběrová řízení

na člena Stálé konference ředitelů


Sekce mateřských škol

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce mateřských škol pro implementaci Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. Hledáme zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod.

Bližší informace a přihlášku naleznete ZDE.

Výběrového řízení na člena Stálé konference ředitelů do Sekce MŠ – zástupce odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod. se, v souladu se Statutem Stálé konference ředitelů a Personálními požadavky na člena Stálé konference ředitelů, může zúčastnit uchazeč, který:

 • se dlouhodobě aktivně věnuje problematice vzdělávání a vzdělávací politiky ČR,
 • vykazuje publikační činnost s důrazem na řízení školství a vedení lidí v oblasti vzdělávání,
 • doloží tyto a další skutečnosti formou profesního portfolia, které obsahuje:
  • Strukturovaný profesní životopis
  • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
   • Doklad o vysokoškolském vzdělání pedagogického či jiného směru
   • Doklad o případném absolvování studia managementu
   • Další doklady o vzdělání, které je relevantní k cílům SKŘ
  • Kopie dokladů o případně dříve či aktuálně zastávané řídící funkci v oblasti školství
  • Doporučení profesní či jiné organizace, pokud ji bude uchazeč v SKŘ zastupovat
  • Další doklady
   • Doklady o dlouhodobé aktivní angažovanosti v oblasti vzdělávání
   • Doklad o lektorské či publikační činnosti v oblasti školského managementu a vedení lidí
   • Doklad o participaci na tvorbě vzdělávací politiky obce/kraje/ČR/EU
   • Další doklady dle uvážení uchazeče související s oblastí školského managementu a vedení lidí

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou v elektronické formě v termínu do 23. května 2021.

Všechny dokumenty (přihláška a profesní portfolio) zašlete jako přílohy e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do předmětu uveďte "Výběrové řízení na člena SKŘ - Vaše příjmení".

Velikost všech příloh nesmí překročit 15 MB.


Sekce ZUŠ a konzervatoří

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol a konzervatoří pro implementaci Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. Hledáme zástupce z řad ředitelů základních uměleckých škol a konzervatoří.

Bližší informace a přihlášku naleznete ZDE.

Výběrového řízení na člena Stálé konference ředitelů – zástupce z řad ředitelů škol se, v souladu se Statutem Stálé konference ředitelů a Personálními požadavky na člena Stálé konference ředitelů, může zúčastnit uchazeč, který:

 • je zaměstnancem příspěvkové organizace, školské právnické osoby či zaměstnavatele jiné právní formy provozující školu.
 • pracuje ve funkci ředitele základní umělecké školy nebo konzervatoře nejméně po dobu 5 let.
 • doloží tyto a další skutečnosti formou profesního portfolia, které obsahuje:
  • Strukturovaný profesní životopis
  • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
   • Vysokoškolské vzdělání pedagogického směru
   • Doklad o absolvování studia školského managementu
   • Případně doklady o dalším vzdělání
  • Kopie dokladů o vykonávané řídící funkci
   • Jmenovací dekret na místo ředitele
  • Další doklady
   • Čestné prohlášení o případném členství v dalších odborných a profesních sdruženích
   • Doklad o lektorské či publikační činnosti v oblasti školského managementu a vedení lidí
   • Doklad o participaci na tvorbě vzdělávací politiky obce/kraje/ČR/EU
   • Další doklady dle uvážení uchazeče související s oblastí školského managementu a vedení lidí

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou v elektronické formě v termínu do 23. května 2021.

Všechny dokumenty (přihláška a profesní portfolio) zašlete jako přílohy e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do předmětu uveďte "Výběrové řízení na člena SKŘ - Vaše příjmení".

Velikost všech příloh nesmí překročit 15 MB.


Pro více informací o možnostech profesní podpory poskytované projektem SYPO kontaktujte odborného krajského metodika ve vašem kraji.