V současné době probíhají výběrová řízení na nové členy Stálé konference ředitelů. 

 • Sekce základních uměleckých škol a konzervatoří - zástupce z řad ředitelů ZUŠ/konzervatoří

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČESKÉ REPUBLIKY VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

NA ČLENY STÁLÉ KONFERENCE ŘEDITELŮ – SEKCE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ.

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol a konzervatoří pro implementaci Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. Hledáme zástupce z řad ředitelů základních uměleckých škol a konzervatoří.

Výběrového řízení na člena Stálé konference ředitelů – zástupce z řad ředitelů škol se, v souladu se Statutem Stálé konference ředitelů a Personálními požadavky na člena Stálé konference ředitelů, může zúčastnit uchazeč, který:

 • Je zaměstnancem příspěvkové organizace, školské právnické osoby či zaměstnavatele jiné právní formy provozující školu.
 • Pracuje ve funkci ředitele základní umělecké školy nebo konzervatoře nejméně po dobu 5 let.
 • Doloží tyto a další skutečnosti formou profesního portfolia, které obsahuje:
  • Strukturovaný profesní životopis
  • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
   • Vysokoškolské vzdělání pedagogického směru
   • Doklad o absolvování studia školského managementu
   • Případně doklady o dalším vzdělání
  • Kopie dokladů o vykonávané řídící funkci
   • Jmenovací dekret na místo ředitele
  • Další doklady
   • Čestné prohlášení o případném členství v dalších odborných a profesních sdruženích
   • Doklad o lektorské či publikační činnosti v oblasti školského managementu a vedení lidí
   • Doklad o participaci na tvorbě vzdělávací politiky obce/kraje/ČR/EU
   • Další doklady dle uvážení uchazeče související s oblastí školského managementu a vedení lidí

Přihláška ke stažení zde.             


Pro více informací o možnostech profesní podpory poskytované projektem SYPO kontaktujte odborného krajského metodika ve vašem kraji.