V současné době hledáme nové členy Stálé konference ředitelů.


Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR)

vyhlašuje výběrové řízení na členy Stálé konference ředitelů - Sekce základních škol a Sekce středních a vyšších odborných škol

na zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod.

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních škol a Sekce středních a vyšších odborných škol pro implementaci Stálé konference ředitelů (SKŘ). Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. SKŘ je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. 


Výběrové řízení na členy Stálé konference ředitelů – zástupci odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod.

 • jeden člen do Sekce ZŠ,
 • jeden člen do Sekce SŠ/VOŠ.

V souladu se statutem Stálé konference ředitelů a personálními požadavky na člena Stálé konference ředitelů, se může zúčastnit uchazeč, který:

 • se dlouhodobě aktivně věnuje problematice vzdělávání a vzdělávací politiky ČR,
 • vykazuje publikační činnost,
 • doloží tyto a další skutečnosti formou profesního portfolia, které obsahuje:
  • strukturovaný profesní životopis,
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání pedagogického směru,
  • informace/dokumenty, které dokládají splnění nutných požadavků:
   • dlouhodobou aktivní angažovanost v oblasti vzdělávací politiky ČR,
   • publikační činnost,
  • informace/doklady dokládající splnění doporučených požadavků (informace mohou být uvedeny v životopise):
   • členství v instituci, jejíž hlavní činnost souvisí se vzděláním,
   • zkušenosti s prací v projektech v oblasti vzdělávání s celostátním dopadem,
   • aktivní zkušenosti s řízením školy nebo školského zřízení nebo vzdělávací instituce,
   • aktivní zkušenosti se systémy řízení škol a podpory ředitelů ze zahraničí.

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou v elektronické formě v termínu do 23. ledna 2022.

Všechny dokumenty (přihláška a profesní portfolio) zašlete jako přílohy e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu uveďte následující text "Výběrové řízení na člena SKŘ - Vaše příjmení". Velikost všech příloh nesmí překročit 15 MB.

Hodnocení uchazečů je dvoukolové. Uchazeči, kteří splní formální stránku přihlášky, budou pozváni do druhého kola. Druhé kolo - rozhovory s uchazeči se uskuteční online na platformě MS Teams 28. ledna 2022.

Bližší informace a přihlášku naleznete ZDE.