Podpora pro školy se začínajícími učiteli

V rámci projektu SYPO věnujeme speciální pozornost školám, v nichž působí začínající učitelé. Naše podpora se přímo dotýká nejen začínajících učitelů, ale všech, kteří do adaptačního procesu začínajících učitelů na školách přímo zasahují, tedy také uvádějících učitelů a členů vedeníškol

Naše materiály nahlíží na danou problematiku vždy konkrétním úhlem pohledu a nabízí odpovědi na takové otázky, které vybraná skupina opravdu řeší.

Jakou podporu můžete využít?

  • Online konzultace

Máte zájem o informace týkající se podpory začínajících učitelů a funkčního nastavení adaptačního procesu? Potřebujete zkonzultovat konkrétní téma? Kontaktujte nás prostřednictvím jednoduchého formuláře.

Váš dotaz můžete položit zde

  • Webináře pro podporu začínajících učitelů

Inspiraci a praktické tipy najdete v našich bezplatných webinářích. Jejich témata připravujeme tak, aby odpovídala plynutí a průběhu školního roku.

Webináře najdete zde

Záznamy webinářů s možností získat osvědčení najdete zde

Co již probíhá?

V současnosti podporujeme téměř 200 škol se začínajícími učiteli, kterým nabízíme systém podpory. Díky němu může každá škola a každý účastník bezplatně využívat například metodickou příručku Model systému podpory začínajících učitelů s příklady inspirativní praxe, vzdělávání nebo konzultace s odborníkem.  

Profesní podporu pro další školy se začínajícími učiteli připravujeme na začátek roku 2022.

Pro informace o možnostech profesní podpory poskytované projektem SYPO kontaktujte odborného krajského metodika  ve vašem kraji. 


Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.