Výběrová řízení na členy stálé konference ředitelů

V současné době do Stálé konference ředitelů nehledáme nové členy.