Příručky pro školy se začínajícími učiteli

Adaptační období je rozhodující etapou, která ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele. Významně působí na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství. Pravidelná a systematická podpora ve škole pomůže začínajícímu učiteli zorientovat se v roli v učiteli, ztotožnit se s ní, uvědomit si svou vlastní profesní vizi i další směřování.

V rámci projektu SYPO vznikly ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit! následující materiály určené k podpoře nejen začínajících učitelů. V projektu SYPO preferujeme spolupráci v tzv. triádách a pozornost tedy věnujeme nejen podpoře začínajících učitelů, ale také uvádějícím učitelům a členům vedení škol.  

Hlavní cíle materiálů
  • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.
  • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.
  • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.

Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů 

  • Příručka pro začínající učitele ZDE
  • Příručka pro uvádějící učitele ZDE
  • Příručka pro vedení školy ZDE

E-learning

Kromě výše uvedených dokumentů můžete využít také e-learningy, na které je okazováno v příručkách a které jsou opět určeny jednotlivým aktérům adaptačního procesu podílejícím se na úspěšné adaptaci začínajícího učitele.

  • E-learning Začínající učitel a adaptační období ZDE
  • E-learning Uvádějící učitel a adaptační období ZDE 
  • E-learning Vedení školy a adaptační období začínajícího učitele ZDE

Zvolte si e-learning podle vaší role v adaptačním procesu. Po přihlášení obdržíte e-mail s odkazem na přístup do prostředí LMS Moodle včetně přihlašovacího klíče. V e-learningovém prostředí pak najdete všechny materiály, a to jak pro začínající a uvádějící učitele, tak pro vedení školy. Materiály jsou nabídkou témat a je možné je libovolně procházet dle potřeb. Neobsahují žádné úkoly či povinnosti, jedná se pouze o dobrovolné aktivity. Naším cílem je zejména nabídnout inspiraci pro podporu začínajících učitelů.  


Další podpora pro školy se začínajícími učiteli ZDE

Uvedené materiály vznikly ve spolupráci s 

Zpět