Podpora pro školy se začínajícími učiteli

V rámci projektu SYPO věnujeme speciální pozornost školám, v nichž působí začínající učitelé. Naše podpora se přímo dotýká nejen začínajících učitelů, ale všech, kteří do adaptačního procesu začínajících učitelů na školách přímo zasahují, tedy také uvádějících učitelů a členů vedeníškol

Naše materiály nahlíží na danou problematiku vždy konkrétním úhlem pohledu a nabízí odpovědi na takové otázky, které vybraná skupina opravdu řeší.

Vlastní podpora SYPO


Webináře pro podporu začínajících učitelů

Inspiraci a praktické tipy najdete v našich bezplatných webinářích. Jejich témata připravujeme tak, aby odpovídala plynutí a průběhu školního roku.

Záznamy webinářů najdete zde
Nahoru

Čtyřlístky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů 

Čtyřlístky umožní všem začínajícím i uvádějícím učitelům i členům vedení školy promyslet a naplánovat si včas jednotlivé činnosti spojené s adaptačním obdobím začínajících učitelů podle toho, v jaké části školního roku se nacházejí.

Co připravit na v červnu, co na začátku školního roku, co na všechny čeká na konci prvního pololetí a na co se zaměřit v pololetí druhém?

 • 1. čtyřlístek: Nástup do školy ZDE
 • 2. čtyřlístek: Škola začíná ZDE
 • 3. čtyřlístek: První pololetí ZDE
 • 4. čtyřlístek: Co bude dál? ZDE

Nahoru


Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů 

Adaptační období je rozhodující etapou, která ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele. Významně působí na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství. Pravidelná a systematická podpora ve škole pomůže začínajícímu učiteli zorientovat se v roli v učiteli, ztotožnit se s ní, uvědomit si svou vlastní profesní vizi i další směřování.

V rámci projektu SYPO vznikly ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit! následující materiály určené k podpoře nejen začínajících učitelů. V projektu SYPO preferujeme spolupráci v tzv. triádách a pozornost tedy věnujeme nejen podpoře začínajících učitelů, ale také uvádějícím učitelům a členům vedení škol.  

 • Hlavní cíle materiálů
  • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.
  • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.
  • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.
 • Příručka pro začínající učitele ZDE
 • Příručka pro uvádějící učitele ZDE
 • Příručka pro vedení školy ZDE

Nahoru


E-learning

E-learningy, na které je okazováno v příručkách, jsou opět určeny jednotlivým aktérům adaptačního procesu podílejícím se na úspěšné adaptaci začínajícího učitele.

 • E-learning Začínající učitel a adaptační období ZDE
 • E-learning Uvádějící učitel a adaptační období ZDE 
 • E-learning Vedení školy a adaptační období začínajícího učitele ZDE

Zvolte si e-learning podle vaší role v adaptačním procesu. Po přihlášení obdržíte e-mail s odkazem na přístup do prostředí LMS Moodle včetně přihlašovacího klíče. V e-learningovém prostředí pak najdete všechny materiály, a to jak pro začínající a uvádějící učitele, tak pro vedení školy. Materiály jsou nabídkou témat a je možné je libovolně procházet dle potřeb. Neobsahují žádné úkoly či povinnosti, jedná se pouze o dobrovolné aktivity. Naším cílem je zejména nabídnout inspiraci pro podporu začínajících učitelů.  

Nahoru


Pro informace o možnostech profesní podpory poskytované projektem SYPO kontaktujte odborného krajského metodika  ve vašem kraji. 


Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.