Podpora pro školy se začínajícími učiteli

Pro informace o možnostech profesní podpory poskytované projektem SYPO kontaktujte odborného krajského metodika  ve Vašem kraji. 

Pro koho je podpora určena? 

 • Do adaptačního procesu začínajících učitelů na školách přímo zasahují jak uvádějící učitelé, tak vedení škol.  Z logiky věci vyplývá, že každého zajímají jiné informace a řeší jiné otázky. Proto jsme připravili materiály, které nahlíží problematiku adaptačního procesu vždy z úhlu pohledu daného aktéra a nabízíme tak každé skupině odpovědi na otázky, které opravdu řeší.
 • Aby podpora začínajícího učitele byla ucelená, je nutné, aby se jí účastnila celá triáda z jedné školy: 
  • Začínající učitel
  • Uvádějící učitel
  • Vedení školy
 • Ucelený systém podpory nabízí školám jedinečnou příležitost, jak novým pedagogům usnadnit nástup do praxe a provést je adaptačním obdobím, tedy obdobím dvou let, ve kterém dochází k adaptaci učitele na podmínky praxe ve škole, propojování teoretických poznatků s vlastní učitelskou praxí a začleňování učitele do práce konkrétní školy.

Může se zapojit více začínajících a uvádějících učitelů z jedné školy?  

 • Ano

Co škola a jednotliví účastníci získají?

 • Inspiraci pro nastavení či aktualizaci adaptačního procesu ve škole a vytvoření adaptačního plánu,
 • náměty na podporu a spolupráci začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy,
 • možnost využít nabídku témat vzdělávání (e-learning v prostředí LMS) dle aktuálních potřeb  
 • metodickou příručku s příklady inspirativní praxe z různých druhů škol v celé ČR,
 • možnost konzultací s odborníky na téma adaptačního procesu,
 • sdílení zkušeností s kolegy z jiných škol  –moderované diskuze, workshopy.  

Jaké podmínky musí škola splnit, aby mohla využít systém ucelené podpory začínajících učitelů?  

 • Přítomnost začínajícího učitele, který nastupuje do prvního roku pedagogické praxe. 
 • Škola musí být registrována v rejstříku škol. 
 • Přihlášení triády (začínající učitel + uvádějící učitel + vedení školy) do systémů NPI .
 • Poskytnutí průběžné zpětné vazby.

Jak bude podpora probíhat?

 • Na začátku (červen 2021, případně září 2021) proběhne online seznámení s uceleným dvouletým systémem podpory začínajících učitelů a harmonogramem spolupráce 
 • Škola dostane k dispozici metodickou příručku Model systému podpory začínajících učitelů s příklady inspirativní praxe
 • Každý zapojený účastník triády bude mít přístup do prostředí LMS Moodle, kde jsou k dispozici rozšiřující materiály k adaptačnímu procesu 
 • Bude záležet na škole a každém účastníkovi, jaké množství podpory využije– konzultace s odborníky, workshopy, diskuze

Kdy a jak se přihlásit?