Pro členy vedení škol připravujeme profesní podporu vytvořenou na míru potřebám a požadavkům samotných ředitelů. Zaměřujeme se na profesní rozvoj členů vedení škol, sebeřízení, pozitivní lídrovství, věnujeme se práci s Modelem systému podpory vedení škol.

Vlastní podpora SYPO


Oblastní konference

Diskuzní setkání spojená s workshopy jsou zaměřená na podporu osobnostního a profesního rozvoje členů managementu školy. Náplň reflektuje aktuální problematiku a potřeby cílové skupiny, témata Modelu systému podpory vedení škol, to vše s důrazem na profesní rozvoj vedení škol. Cílem oblastních konferencí je podpořit vytvoření a udržení kolegiálních sítí, sdílení inspirativní praxe, získání a prohloubení znalostí a dovedností v daném tématu, seznámení se s Modelem systému podpory vedení škol, navázání a prohloubení spolupráce či získání zpětné vazby cílové skupiny na navrhovaný Model systému.

Na podzim 2021 se budou konat čtyři oblastní konference na téma Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy. 

Konference se budou kvůli aktuální situaci konat online, takže si bez ohledu na kraj můžete vybrat tu, která vás nejvíce zaujme programem nebo vám bude vyhovovat svým termínem konání.  

6. 10. 2021 Ústecký, Karlovarský, Liberecký kraj Přihlásit
14. 10. 2021  Kraj Vysočina, Českobudějovický, Pardubický Možnost přihlášení již brzy
19. 10. 2021 Středočeský, Královéhradecký, Plzeňský kraj Možnost přihlášení již brzy
4. 11. 2021 Zlínský, Olomoucký kraj Možnost přihlášení již brzy

Nahoru


Workshopy

Vzdělávací aktivita se věnuje získání, resp. prohloubení nových znalostí a dovedností, sdílení inspirativní praxe a její modifikace do prostředí účastníků. Při plánování a realizaci workshopů vždy vycházíme z potřeb cílových skupin a projektu.

Na podzim 2020 proběhly dva workshopy, které vznikly na základě poptávky pedagogů. Z důvodu aktuální situace se všechny workshopy na daná témata konaly v krajích online. 

  • Psychohygiena pedagogického pracovníka 

Workshop, ve kterém jsou probírána témata jako jak neztratit energii a chuť do práce, problematika a prevence syndromu vyhoření, pracovní spokojenost x nespokojenost a kde hledat vnitřní zdroje. Workshop je rozdělen do pomyslných tří bloků, během kterých si zacvičíte, uděláte si osobní inventuru a vyzkoušíte si použití některých nástrojů, které vám mohou pomoci vrátit se do pohody. Součástí workshopu jsou praktická cvičení na dobrou náladu metodou Brain2Body, takže i za kamerou se nejspíš budete muset zvednout ze židlí.

  • Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií 

Workshop, během kterého se dozvíte, jak snadno a efektivně komunikovat s učiteli i dalšími zaměstnanci, jak spolupracovat ve škole na sdílených dokumentech v reálném čase nebo jak plánovat se svým týmem úkoly a vytvořit sdílený kalendář pro celou školu a to vše, odkudkoliv, kde právě jste. V nabídce Google i Microsoft.

V současné době připravujeme nabídku nových témat a termínů.

Nahoru


Konzultace

V rámci aktivity nabízíme skupinové a individuální konzultace. V případě potřeby, jak je tomu i nyní, je možné oba typy konzultací realizovat v online formě. Společným rysem obou těchto forem je v první řadě zaměření se na aktuální individuální potřeby vedoucích pedagogických pracovníků škol. Cílem konzultanta je motivovat klienta k výběru oblasti jeho profesního rozvoje a poskytovat podporu k realizovatelným krokům v této oblasti. 

  • Skupinové konzultace

Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Obsah reflektuje aktuální potřeby vedení škol v oblasti pedagogického vedení a řízení (v rámci osobního profesního rozvoje) dle jednotlivých druhů škol. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení zvoleného tématu a práci s ním.

Aktuální nabídka v krajích Více

  • Individuální konzultace

Individuální konzultace spočívají v podpoře vedoucích pracovníků, kterou poskytuje konzultant klientovi v rozsahu min. 20 hodin přímé podpory. Hlavním přínosem pro klienty konzultací je podpora profesních kompetencí lídra, podpora vedení lidí i rozvoje celé školy, a to prostřednictvím individuálního poradenství, mentoringu, koučování nebo supervize.

Nahoru


Benchlearning

Vzdělávací aktivita je zaměřená na „učení se od jiných“ s cílem poučit se ze silných stránek vedoucích pracovníků jiných škol a předcházet tak možným chybám ve vedení a řízení. Je realizovaná například formou exkurze či vzdělávacího kempu.

  • Aktuální informace: Na podzim 2020 jsme vyzkoušeli benchlearning online. V současné době připravujeme nabídku pro příští rok.

Nahoru


Moderované diskuze

Moderovaná diskuze je setkání nad předem stanoveným tématem. Jejím úkolem je objasnit předem zadané problémy a umožnit účastníkům moderované diskuze z publika položit dotazy i sdělit vlastní pohled na problematiku. Výsledkem je hlubší vhled do diskutované problematiky u všech účastníků diskuze. 

Nahoru


Nejčastější otázky a odpovědi

Jsou uvedené vzdělávací akce zpoplatněné?

Ne, všechny akce jsou v rámci projektu SYPO poskytovány cílové skupině zdarma.

Kde najdu nabídku vzdělávacích akcí pro svůj kraj? Kde se mohu přihlásit?

Kompletní nabídku a možnost přihlašování najdete na webových stránek NPI ČR v sekci „vzdělávací programy“, doplňující informace naleznete i na webu projekt SYPO, popř. se můžete obrátit na odborného krajského metodika ve vašem kraji.

Jsou k dispozici prezentace z odborné konference a pokud ano, kdy?

Prezentace jsou k dispozici vždy po skončení celého bloku konferencí ve všech krajích.

Mohu se ke skupinové konzultaci přihlásit online?

Ano, pokud je zrovna v této formě nabízena. Skupinové konzultace probíhají buď prezenčně nebo online. Kombinovaná varianta zatím v nabídce není.
Mohou individuální konzultace probíhat i vzdáleně, např. prostřednictvím videokonference či telefonicky? Ano, mohou. Preferujeme však, pokud to bude možné, aby se konzultant s klientem sešli osobně minimálně v úvodní a závěrečné části konzultace.
Lze objednat skupinovou konzultaci na klíč pro členy vedení jedné školy? Ano, pokud má vaše škola minimálně 5 členů vedení školy.
Musím v rámci individuální konzultace vyčerpat všech 20 hodin přímé podpory? Dvacet hodin přímé podpory je pro nás minimem, které nám v dlouhodobém cyklu dává smysl. Nicméně pokud cílů, který jste si na úvod stanovili, dosáhnete např. již po deseti hodinách, není třeba konzultaci uměle protahovat.
Lze během individuální konzultace konzultanta změnit? Není to zvykem, ale pokud by nastala nějaká překážka v poskytování konzultace, tak ano.
Jaký je časový úsek pro vyčerpání 20 hodin přímé podpory v individuální konzultaci? Maximálně jeden školní rok.
Jakým tématům se konzultace věnují? Nabídka je široká a odvíjí se od potřeb konkrétních zájemců. Na podzim 2020 proběhly skupinové konzultace např. na tato témata: Účinná zpětná vazba v řízení zaměstnanců, Řešení problémů v krizových situací, Posílení vnitřní motivace zaměstnanců, Jak se z toho ve škole nezbláznit, Otevřená komunikace, Strategické řízení školy, Týmová spolupráce z pohledu ředitele MŠ, Komunikace v týmu, Ředitel buduje vstřícné pracovní klima založené na vzájemném respektu atd.
Mohu si vybrat k benchlearningu i školu, která není v mém kraji?

Ano, vybírat si můžete z nabídky, která je otevřena napříč kraji. Jen je třeba brát v potaz, že doprava na dané místo není projektem hrazena.

Nahoru


Záznamy a prezentace z realizovaných akcí, aktuální informace

Zúčastnili jste se našich vzdělávacích akcí a rádi byste se k nim vrátili nebo nahlédli do prezentací? Zajímají vás aktuální informace o profesní podpoře SYPO určené vedení školy?

Vše najdete v LMS SYPO.  

Nahoru