Ředitelna Stálé konference ředitelů

  • Jaké otázky řeší ředitelé českých škol?
  • Co je inspiruje a kde berou energii?
  • Co by poradili budoucím ředitelům?
  • A co je vlastně na ředitelské roli baví? 
Více se dozvíte v naší ředitelně Stálé konference ředitelů.

 
OČIMA ŘEDITELE #8: O mezinárodním job shadowingu se Zuzanou Svobodovou, ředitelkou ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázia T. Manna v Praze, a Karlem Moricem, ředitelem ZŠ a MŠ Ludgeřovice

27. 4. 2023 • Co je to vlastně job shadowing a co jeho účastníkům může přinést? Jaké jsou nejčastější obavy pedagogů? Jaká je jazyková vybavenost učitelů a jak může vedení školy své pedagogy podpořit? Jaký může mít job shadowing vliv na samotné žáky?

Hostem podcastu jsou členové Stálé konference ředitelů

  • Zuzana Svobodová, ředitelka ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázia T. Manna v Praze 8
  • Karel Moric, ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice


        

 
OČIMA ŘEDITELE #7: O práci s lidmi, otevřené komunikaci, změně a poradách se Zuzanou Svobodovou, ředitelkou ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázia T. Manna v Praze 8

28. 2. 2023 • Jak ve škole pracovat s nápady žáků i kolegů a proč je škola ideálním tréninkovým místem? Jak komunikovat s kolegy, žáky i rodiči a co s sebou nese otevřenost v komunikaci? Jaké jsou hlavní zásady komunikace ve škole a kdo je za ně zodpovědný? Jak změny ovlivňují život školy a ředitele a jak je řídit? Jak plánovat a vést porady tak, aby nebyly ztrátou času?

Hostem podcastu je Zuzana Svobodová, ředitelka ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázia T. Manna v Praze 8 a členka Stálé konference ředitelů SYPO.


        

 
OČIMA ŘEDITELE #6: O cizích jazycích, o práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a o učitelkách i rodičích s Kamilou Podrápskou, ředitelkou MŠ Klášterní v Liberci

13. 1. 2023 • Proč je dobré začít s výukou cizích jazyků již v předškolním věku a co všechno může dětem výuka přinést? Jak ve školce pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami např. z oblasti zrakových vad či poruch autistického spektra? Jak vybírá nové učitelky, na co se u pohovoru zaměřuje a co u nových kolegyň hledá? Co by změnila při přechodu dětí z mateřských do základních škol? A jací jsou podle ní současní rodiče?

Hostem podcastu je Kamila Podrápská, ředitelka MŠ Klášterní v Liberci a předsedkyně Sekce mateřských škol Stálé konference ředitelů SYPO.


        

 
OČIMA ŘEDITELE #5: O tak trochu jiné vzdělávací akci pro ředitele škol - online lázně

20. 9. 2022 • Ředitelé a ředitelky škol se starají o děti, žáky, pedagogický sbor, chod školy i požadavky zřizovatele a státu, ale jak se postarat o ně? Jak může vypadat online akce, která ředitelům a ředitelkám škol nabízí možnost vlastního profesního rozvoje a zároveň i relaxace? Proč jsme rozhodli pozvat ředitele do online lázní, co jsme jim nabídli a proč a jaké byly jejich reakce? 

Hosty dílu byli Tereza Bořecká z projektu SYPO, ředitel ZUŠ v Hostivaři Jiří Stárek a ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer.


        

 
OČIMA ŘEDITELE #4: O práci s nadanými a talentovanými dětmi s Karlem Minaříkem, ředitelem ZŠ Partyzánská v České Lípě

17. 9. 2021 • "Nadání k (po)hledání" aneb Práce s nadanými a talentovanými dětmi v prostoru běžné ZŠ. Je práce s nadanými a talentovanými žáky vůbec na běžné základní škole v silách pedagogického sboru? Jak probíhá identifikace nadaných, talentovaných žáků v praxi? 

Hostem dílu byl Mgr. Karel Minařík, ředitel ZŠ Partyzánská v České Lípě a člen Sekce ZŠ Stálé konference ředitelů SYPO.


        

 
OČIMA ŘEDITELE #3: O klimatu školy s Janou Smetanovou, ředitelkou ZŠ Pardubice-Polabiny

25. 8. 2021 • Díl na téma "Klima školy - bezpečí pro žáky, pohoda pro učitele" zjišťuje, co všechno určuje klima školy. Existuje univerzální rada, kde a jak začít? Jaký může být první krok na cestě k budování dobrého klimatu na škole a jaké jsou strategie pro udržování dobrého klimatu?

Hostem dílu byla Mgr. Bc. Jana Smetanová, ředitelka ZŠ Pardubice-Polabiny a členka Sekce ZŠ Stálé konference ředitelů SYPO.

        

 
OČIMA ŘEDITELE #2: O spolupráci školy s rodiči s Evou Kuchyňkovou, ředitelkou MŠ Srdíčko, Praha 5 - Stodůlky

23. 6. 2021 • Jak funguje spolupráce s rodiči v mateřských školách? Co jsou její hlavní pilíře? Jak se proměňuje v čase? A jak rodiče zapojit? O tom jsme si povídali v dalším díle podcastu „Očima ředitele“, tentokrát na téma spolupráce mateřských škol s rodiči.

Hostem podcastu byla Mgr. et Mgr. Bc. Eva Kuchyňková, ředitelka Církevní MŠ Srdíčko, Praha 5 – Stodůlky a členka Sekce MŠ Stálé konference ředitelů SYPO.

        

   
OČIMA ŘEDITELE #1: O otevřenosti škol s Jiřím Stárkem, ředitelem ZUŠ Hostivař Praha 10

2. 6. 2021 • Jsou ředitelé českých škol dostatečně otevření? Nemůže být strategie otevřenosti pro školu do jisté míry nebezpečná? Co proto může dělat ředitel? Kde se lze inspirovat a na co nezapomenout? Nejen těmto otázkám jsme se věnovali v prvním díle podcastu Stálé konference ředitelů Očima ředitele. 

Hostem byl Bc. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Praha 10-Hostivař a předseda Sekce základních uměleckých škol a konzervatoří Stálé konference ředitelů SYPO. 

        

   
MŠ PO NÁVRATU DĚTÍ ANEB "NEŠŤOUREJ SE V NOSE" UŽ DNES TAK DOSLOVA NEPLATÍ

26. 4. 2021 • Jaký je a bude návrat dětí do mateřských škol? Co se v jejich životě změnilo, s čím je třeba počítat a co je nutné udělat? Jak se postavit k testování, adaptaci dětí ale třeba také k jiné ekonomické situaci rodin? Velké téma i pro Sekci MŠ Stálé konference ředitelů.

Více

   
HODNOCENÍ ŽÁKŮ PO NÁVRATU DO ŠKOL

16. 4. 2021  Žáci se postupně vrací do škol a před učiteli je velmi důležitá otázka – jak v současné době hodnotit a hodnotit vůbec? Může fungovat hodnocení bez známek a co všechno se mohou rodiče, žáci, a nakonec i učitelé, z hodnocení dozvědět? Jak se liší hodnocení na 1. a 2. stupni? Jaké role by měli během distanční výuky zastávat učitelé a jaké rodiče?

O své praktické zkušenosti se podělí Karel Minařík, ředitel ZŠ Partyzánská Česká Lípa a člen Stálé konference ředitelů projektu SYPO.


   
VYCHOVATELKY V AKCI: POHÁDKA NA DOBROU NOC

18. 3. 2021 • Školy mnohdy plní nejen základní vzdělávací povinnosti a nabízejí online hodiny a další formy vzdělávání. Často se snaží žákům, zejména těm nejmenším, přiblížit i dalšími cestami. Jak? Třeba čtením pohádek. Zdánlivě banální aktivita, kterou by klasicky měli zajišťovat rodiče, přináší v této době nejen další benefity pro žáky, ale právě i pro rodiče chvilku času, kterou mohou věnovat sami sobě, nebo ji strávit s dětmi, poslechem, odpočinkem. 

Více

   
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ONLINE VÝUKY VE ŠKOLE

30. 9. 2020  Jak přenést prezenční výuku do online prostředí? Jak se na případnou online výuku co nejlépe připravit tak, aby byla pro všechny srozumitelná a co nejsnazší? Na co si dát pozor při plánování hodiny?

To vše ve webináři s Karlem Moricem, ředitelem ZŠ a MŠ Ludgeřovice a​ členem Stálé konference ředitelů projektu SYPO.