Ředitel - zásadní prvek rozvoje a kvality školy

Stálá konference ředitelů (SKŘ), která vznikla v rámci projektu SYPO, je nositelem podpory pro vedení škol. Cílem je, aby:

  • vytvořila komplexní systém profesního rozvoje vedení škol,
  • aktualizovala navržený model systému profesního rozvoje vedení škol a podporovala jeho implementaci,
  • identifikovala aktuální priority problematiky řízení škol,
  • zajistila včasnou reflexi změn v oblasti vzdělávání,
  • podporovala implementaci priorit státní vzdělávací politiky v oblasti vedení škol,
  • poskytovala podporu školám v oblasti řízení škol, rozvoje a vedení lidí a další.

Ustanovení SKŘ reaguje na široké spektrum zřizovatelské struktury, regionálně odlišné podmínky a vysokou míru autonomie škol, v nichž chybí ucelený systém podpory ředitele školy. Založení je velkou příležitostí do budoucna a je žádoucí, aby SKŘ byla svým komplexním pohledem užitečnou platformou pro dialog o významu role ředitele školy ve společnosti. 

Členové SKŘ

Složení SKŘ tvořené významnými osobnostmi vzdělávací sféry reflektuje celé spektrum druhů škol. Mezi členy jsou ředitelé škol, zástupci ředitelů škol a dále zástupci MŠMT, OPŘO, VŠ, zřizovatelů škol a odborné veřejnosti, zejména profesních asociací.  Jednotlivé sekce jsou řízeny místopředsedy SKŘ. Členové vedou diskuze bez ohledu na školu, ve které působí, na příslušnost ke své profesní asociaci, na svého zřizovatele, na své politické preference nebo pracovní ambice. Jako přirozené společenské autority se vyjadřují k aktuálním celospolečenským tématům a usilují o svobodné, nezávislé a důstojné postavení ředitele školy jako lídra pedagogického procesu. SKŘ aktuálně čítá 34 členů, včetně svého předsedy.

Seznam aktuálních členů SKŘ najdete zde

Stálá konference ředitelů se na národní úrovni dělí na sekce dle druhů škol, tj. na:

  • Sekci MŠ,
  • Sekci ZŠ,
  • Sekci SŠ/VOŠ,
  • Sekci ZUŠ a konzervatoře.

Zpět na úvod