Stálá konference ředitelů

Stálá konference ředitelů (SKŘ) je nositelem podpory pro vedení škol. V projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů se spolupodílí na vytvoření komplexního systému profesního rozvoje vedení škol, na identifikaci aktuálních priorit problematiky řízení škol a podporuje priority státní vzdělávací politiky v oblasti managementu škol.

Ředitel školy je zásadním faktorem jejího rozvoje a kvality. Ustanovení SKŘ reaguje na široké spektrum zřizovatelské struktury, regionálně odlišné podmínky a vysokou míru autonomie škol, v nichž chybí ucelený systém podpory ředitele školy.

Založení Stálé konference ředitelů je příležitostí do budoucna. Je žádoucí, aby i v budoucnu SKŘ svým komplexním pohledem byla užitečnou platformou pro dialog o významu role ředitele školy ve společnosti. Složení Konference tvořené významnými osobnostmi vzdělávací sféry reflektuje celé spektrum druhů škol. Členové vedou diskuze bez ohledu na školu, ve které působí, na příslušnost ke své profesní asociaci, na svého zřizovatele, na své politické preference nebo pracovní ambice. Jako přirozené společenské autority se členové SKŘ vyjadřují k aktuálním celospolečenským tématům a usilují o svobodné, nezávislé a důstojné postavení ředitele školy jako lídra pedagogického procesu.

Stálou konferenci ředitelů (dále jen SKŘ) si lze představit jako grémium, které se na národní úrovni dělí na sekce dle druhů škol, tj. na:

 • Sekci MŠ,
 • Sekci ZŠ,
 • Sekci SŠ/VOŠ,
 • Sekci ZUŠ.

Jeho členy jsou ředitelé škol, zástupci ředitelů škol a dále zástupci MŠMT, OPŘO, VŠ, zřizovatelů škol a odborné veřejnosti, zejména profesních asociací.

Členové byli vybráni na základě dvoukolového výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 107 zástupců z řad vedení škol a odborné veřejnosti. Komisí pro výběr členů prvotní SKŘ bylo vybráno 27 členů. Po doplnění nominovanými členy z výše uvedených institucí byla ustanovena Stálá konference ředitelů. Ta čítá aktuálně 37 členů, včetně předsedy SKŘ. Jednotlivé sekce jsou řízeny místopředsedy SKŘ.

Aktuální složení Stálé konference ředitelů najdete v bulletinu SKŘ.

Cílem projektu SYPO je, aby SKŘ:

 • zajistila včasnou reflexi změn v oblasti vzdělávání,
 • aktualizovala navržený model systému profesního rozvoje vedení škol a podporovala jeho implementaci,
 • podporovala implementaci priorit státní vzdělávací politiky v oblasti vedení škol.

Úkoly SKŘ:

 • podílet se na vytvoření komplexního modelu systému profesního rozvoje vedení škol,
 • stanovit aktuální priority v oblasti profesního rozvoje vedení škol,
 • navrhovat vhodné formy a rozsah podpory pro jednotlivé priority,
 • poskytovat podporu školám v oblasti řízení škol, rozvoje a vedení lidí a další.

Stejně jako u metodických kabinetů bude SKŘ pilotně ověřena z hlediska její přínosnosti a efektivity. Pilotně budou ověřeny také dílčí formy podpory vedení škol.

Pokud máte zájem o další informace či spolupráci, obraťte se na tajemníka Stálé konference ředitelů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zpět na úvod