Podpora začínajících či nově příchozích učitelů má v České republice velmi rozdílnou kvalitu a neřídí se žádnými určenými pravidly či postupy. To by rád změnil projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO). Proto pracuje s pojmy jako např. adaptační období nebo začínající či uvádějící učitel a věnuje se také činnostem vedení školy, tedy zejména ředitele či jeho zástupce, v uvádění začínajících učitelů.

Pokud jste nebo chcete být uvádějícím učitelem, pak by vás mohlo zajímat:

 • co se od vás očekává,
 • jaký je rozdíl mezi hodnocením a popisnou zpětnou vazbou,
 • jak poskytovat začínajícímu učiteli zpětnou vazbu a další.

Co může začínajícímu učiteli nabídnout uvádějící učitel a vedení školy?

 • Pomoc při promýšlení struktury vyučovací hodiny,
 • rady, jak komunikovat s kolegy a žáky,
 • rady, jak komunikovat s rodiči a partnery školy,
 • popisnou zpětnou vazbu,
 • profesionalitu,
 • pravidelná setkávání,
 • pomoc při stanovování cílů a plánu, jak jich dosáhnout,
 • partnerství a spolupráci,
 • důvěru, podporu a ochotu naslouchat,
 • pozitivní energii a pochopení smyslu učitelské práce.

Pokud jste uvádějící učitel a máte zájem o další informace či spolupráci, pak se prosím obraťte na odborného krajského metodika ve vašem kraji.

Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět