Podpora začínajících či nově příchozích učitelů má v České republice velmi rozdílnou kvalitu a neřídí se žádnými určenými pravidly či postupy. To by rád změnil projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO). Proto pracuje s pojmy jako např. adaptační období nebo začínající či uvádějící učitel a věnuje se také činnostem vedení školy, tedy zejména ředitele či jeho zástupce, v uvádění začínajících učitelů.

Pokud jste nebo chcete být uvádějícím učitelem, pak by vás mohlo zajímat:

 • co se od vás očekává,
 • jaký je rozdíl mezi hodnocením a popisnou zpětnou vazbou,
 • jak poskytovat začínajícímu učiteli zpětnou vazbu a další.

Co může začínajícímu učiteli nabídnout uvádějící učitel a vedení školy?

 • Pomoc při promýšlení struktury vyučovací hodiny,
 • rady, jak komunikovat s kolegy a žáky,
 • rady, jak komunikovat s rodiči a partnery školy,
 • popisnou zpětnou vazbu,
 • profesionalitu,
 • pravidelná setkávání,
 • pomoc při stanovování cílů a plánu, jak jich dosáhnout,
 • partnerství a spolupráci,
 • důvěru, podporu a ochotu naslouchat,
 • pozitivní energii a pochopení smyslu učitelské práce.

Pokud jste uvádějící učitel a máte zájem o další informace či spolupráci, pak se prosím obraťte na odborného krajského metodika ve vašem kraji.

Spolupracujeme

Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět