Webináře k oborovým didaktikám

  • Bezplatné webináře jsou zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách. 
  • Webinář funguje jako virtuální učebna, kde může každý účastník reagovat na podněty lektora, může se přihlásit a zapojit se do probíhající přednášky, pokládat otázky či diskutovat pomocí videohovoru nebo chatu. Pro účast není potřeba instalovat žádný speciální software, účastníci potřebují pouze běžné webové prohlížeče.
  • Na výběru témat se podílejí členové příslušných národních a krajských metodických kabinetů, tedy také sami učitelé.

Přihlašování a získání osvědčení

  • Webináře jsou zařazeny do vzdělávací nabídky NPI ČR a je nezbytné se na ně přihlásit předem.
  • Pro získání osvědčení je nutné, aby přihlášku potvrdilo vedení školy v zaslaném e-mailu nebo v ředitelském modulu.
  • Osvědčení zasíláme 10 dní po konání webináře nebo je možné si ho stáhnout v účastnickém modulu v sekci Absolvované vzdělávací programy.

Online škola a YouTube

  • Záznamy webinářů jsou v časovém dostupu přibližně 2 měsíců zveřejňovány v Online škole SYPO a následně také na YouTube
  • Pro získání osvědčení v Online škole je nutné vyplnit po zhlédnutí webináře krátký dotazník.
  • Osvědčení zasíláme do 24 hodin po zhlédnutí webináře a vyplnění dotazníku nebo je možné stáhnout si ho v účastnickém modulu.