Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Aktuální nabídka webinářů

  • Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti  
22. 2. 2021, 17:00 - 18:00
  • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči
24. 2. 2021, 17:00 - 18:00
  • Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole
27. 4. 2021, 17:00 - 18:00
  • Záznamy webinářů Předškolní a prvostupňové vzdělávání
zde

Zpět