Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Aktuální nabídka webinářů

  • Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti  
22. 2. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči
24. 2. 2021, 17:00 - 18:00 Více
  • Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole
27. 4. 2021, 17:00 - 18:00 Více

Zpět

Záznamy webinářů

Nejnovější webináře

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

Lektorky: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., Mgr. Jitka Etheridge, Mgr. Alena Postupová

Distanční výuka je pojem, který je v současnosti skloňován ve všech pádech a je pravděpodobné, že se s touto formou výuky budeme setkávat i v budoucnosti. Přestože je od prezenční výuky v mnoha ohledech odlišná, didaktika distančního vzdělávání v českém pojetí zatím neexistuje. Každý učitel se s tímto novým požadavkem vyrovnává v rámci svých možností a podle potřeb svých žáků. Důležitou roli sehrává nastavení podmínek v dané škole. Z mnoha důvodů se jako nejkomplikovanější jeví distanční vzdělávání v 1. třídě základní školy. Podělíme se s vámi o konkrétní zkušenosti učitelů 1. ročníku. Představíme vám jednu z možností, jak lze výuku organizovat, aby celá zodpovědnost za vzdělávání dětí nebyla přenesena na rodiče. Ukážeme, jaké technické i netechnické pomůcky a prostředky se nám osvědčily a samozřejmě zmíníme i překážky, které je nutné překonávat. Na závěr nabídneme několik osvědčených tipů pro plánování distanční výuky a pro přípravu online hodiny, které jsou využitelné pro všechny ročníky 1. stupně.