Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

  • Integrace cizinců - praktické rady a postupy
27. 6. 2022, 17:00 registrace
Lektorka: Mgr. Zuzana Janoušková
Anotace: Webinář poskytne účastníkům ucelený přehled materiálů, aktivit a pár tipů ověřených v praxi běžných škol, které lze využít v rámci výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem, ale i při výuce předmětů na 1. stupni. Webinářem vás provede zkušená lektorka a pracovnice společnosti META, o.p.s. Zuzana Janoušková.  Společnost META poskytuje pedagogům a školám poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny.
  • Informatika na 1. stupni
28. 6. 2022, 17:00 registrace
Lektorky: Mgr. Hana Kuciánová, doc.PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Anotace: Webinář přiblíží výuku informatiky na 1. stupni ZŠ. Konkrétně se bude jednat o reflexi výuky prvního roku nové informatiky a jejího vztahu k ostatním předmětům. Bude představena koncepce výuky - ve vztahu ke Školnímu vzdělávacímu programu, výchozí materiály (např. vzorové ŠVP z projektu PRIM, pomůcky a zdroje, ze kterých vyučující čerpala - Informatika s Emilem, robotické hračky apod.).
  • Logopedická prevence v běžném režimu MŠ – tipy na přípravu logopedické chvilky
7. 6. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorky: Mgr. Šárka Muchová, Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Jedním z vážných a častých důvodů pro udělení odkladu povinné školní docházky jsou nedostatky v komunikačních dovednostech a logopedické obtíže dětí. Jaký význam má logopedická prevence v mateřské škole? Může obtíže zmírnit, či zcela eliminovat? Co může učitel udělat pro rozvoj komunikačních dovedností dítěte? Jak může podpořit správnou výslovnost? V dnešním webináři představíme příklad inspirativní praxe s náměty pro vytváření logopedických chvilek.
  • Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. stupni
13. 6. 2022, 19:00 online škola již brzy
Lektorky: Mgr. Ing. Andrea Tláskalová, Mgr. Jana Pluhařová
Anotace: Tímto webinářem vás provedou zkušené lektorky "tandemovou výukou". Zaměříme se na spolupráci zkušenějšího učitele se začínajícím učitelem či studentem pedagogické fakulty, tedy forma spolupráce uvádějícího učitele (mentora) s mentorovaným. Spolupráci dvou kolegů stejné aprobace v rámci jednoho vyučovaného předmětu, pro podporu kolegiální spolupráce a vzájemné slaďování týmu. Spolupráci dvou kolegů různých aprobací v rámci jednoho vyučovaného předmětu pro podporu mezipředmětových vazeb, slučování více vzdělávacích oborů do jednoho předmětu.
  • Alternativní a inovativní mateřské a základní školy
16. 6. 2022, 19:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.
Anotace: Webinář seznamuje se základními principy alternativních a inovativních škol. Vymezuje základní pojmy, představuje společné rysy alternativních škol, poukazuje na rozdíly mezi tradičním a alternativním pojetím vzdělávání. Představeny jsou jednotlivé typy alternativních a inovativních mateřských a základních škol (např. Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, Intuitivní pedagogika, Lesní mateřské školy, vzdělávací program Začít Spolu, koncept Unschooling aj.) a jejich základní východiska a principy.
  • Řešení problémů a rušivého chování v MŠ
16. 3. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Hana Kroupová
Anotace: Webinář poskytne účastníkům odpovědi na tyto otázky: Jaký je náš postoj k rušivému chování, co si my myslíme o tom, když děti „zlobí“?; Jak funguje mozek a proč si děti někdy nemohou pomoci?; Jaké jsou seberegulační projevy dětí – co děti dělávají, aby se uklidnily?; Jak velký význam má popisování událostí pro děti? Nabídnu Vám systém a postupy, jak řešit jednotlivé projevy rušivého chování ve třídě.
  • Adaptační proces dítěte v mateřské škole aneb Jak si zvyknout bez maminky
5. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
Anotace: Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy je důležitým tématem předškolního vzdělávání. Dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je jednou z psychosociálních podmínek, že "nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci". Na prostředí mateřské školy a novou rodinnou situaci se ovšem neadaptují jen děti, ale i jejich rodiče. Co bychom měli o dítěti vědět před nástupem do mateřské školy? Jak můžeme tyto informace získat? Čím můžeme rodiče podpořit, aby byl vstup jejich dítěte do mateřské školy plynulý? Je vhodnější adaptace dítěte s rodičem, nebo bez? Cílem webináře je přinést odpovědi na tyto a další otázky tak, abychom přispěli k rozvoji každého dítěte a umožnili mu vstoupit na vzdělávací dráhu pozitivně.
  • Webinář k metodické příručce Pedagogická diagnostika v mateřské škole
zde
  • Webinář k metodické příručce Digitální kompetence pro všechny
zde

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů předškolní a prvostupňové vzdělávání

Zpět