Pro školy se začínajícími učiteli

Webináře pro školy se začínajícími učiteli jsou připravovány hlavně pro podporu začínajících učitelů. Konkrétní témata webinářů vzešla ze spolupráce se začínajícími učiteli v Klíčové aktivitě Začínající učitel projektu SYPO a věnují se problematice, kterou učitelé při vstupu do praxe řeší nejčastěji.

 • Kudy k posílení formativního hodnocení ve třídě? - 1/3

5. 10. 2022, 17.00-17.45
registrace

Lektorky: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Anotace: S otázkou "Kudy k posílení formativního hodnocení ve třídě?" a jejím zodpovídáním se setkáme ve třech částech. Pozornost jí budeme věnovat v delším časovém horizontu, protože jde o tematiku mnohostrannou a také proto, že chceme, aby si učitelé měli čas určité náměty vyzkoušet ve vlastní práci a vyhodnocovat si je sami či ve spolupráci s jiným učitelem na škole – co a jak fungovalo, co a proč ne. Ve webinářích budeme pracovat s konkrétními příklady, s možností diskutovat jejich varianty pro různé podmínky.

První díl z naší trilogie webinářů budeme věnovat následujícím otázkám:

 • Kdy formativní hodnocení funguje tak, jak slibují výzkumy i praxe zkušených?
 • Co už víme z přípravného vzdělávání, v čem je možné se zdokonalit?
 • Jestliže chceme posílit formativní hodnocení, s čím je dobré začít?
 • Jak si udělat revizi linky ve výuce: společné zaměření na učení – čeho jsme dosáhli?
 • A jaké jsou důležité postupy (strategie i techniky) pro ověření, že postupujeme k zamýšleným výsledkům učení v hodině?
 • Kudy k posílení formativního hodnocení ve třídě? - 2/3

10. 10. 2022, 17.00-17.45 registrace
Lektorky: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Anotace: Druhý díl z naší trilogie webinářů budeme věnovat následujícím otázkám:
 • Co jsou podstatné záležitosti pro zpětnou vazbu, kterou poskytuje učitel?
 • Kdy funguje a kdy nefungují ani doporučení typu: Dávej popisnou ZV! 
 • Jak neunavit sebe ani nezahltit děti neustálými hodnotícími výroky?
 • Jak pracovat na vylepšení učitelské  zpětné  vazby (podpůrné i korektivní), aby optimálně ovlivňovala učení a výuku?
 • Kudy k posílení formativního hodnocení ve třídě? - 3/3

1. 11. 2022, 17.00 - 17.45

registrace
Lektorky: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Anotace: Třetí díl z naší trilogie webinářů budeme věnovat následujícím otázkám:
 • Kdy optimálně funguje vrstevnické hodnocení a čemu se raději vyhnout?
 • Jak postupně děti vrstevnickému hodnocení učit tak, aby mělo potenciál formativního hodnocení?
 • Jak propojit učitelské, vrstevnické hodnocení a sebehodnocení?
 • Kde najdeme různé nástroje pro tuto součást školního hodnocení?

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Zpět

Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět