• Jak žáky seznamovat s anglickou výslovností

záznam

 • Výuka francouzštiny jako druhého/ dalšího cizího jazyka po angličtině

záznam

 • Digitální technologie ve výuce ruského jazyka

záznam

 • Písně v hodinách ruštiny ano nebo ne? Možnosti současných technologií

záznam

 • Jazyk instrukce při seznamování s angličtinou v MŠ

záznam

 • Hodnocení písemných prací žáků s PUP u maturitní zkoušky z cizího jazyka

záznam

 • Classroom Language, význam a efekt v hodinách angličtiny u mladších žáků

záznam

 • Tvorba zadání písemné práce v rámci profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka

záznam

 • Principy výuky angličtiny pro děti-začátečníky (1. – 3. třída ZŠ)

záznam

 • Webová aplikace Pastille pro učitele jazyka italského

záznam

 • Hezky německy – práce s digitálními učebnicemi

záznam

 • Seznámení s metodickou příručkou: Hodnocení produktivních řečových dovedností, zpětná vazba ve výuce

záznam

 • ¿Cómo podemos enseñar español?

záznam

 • Story-Based CLIL – efektivní nástroj pro seznamování s angličtinou

záznam

 • Hrajeme si s němčinou

záznam

 • Nebojte se konverzovat - make them speak!

záznam

 • Rozvoj komunikačních dovedností v praxi

záznam

 • Seznamování s anglickým jazykem v mateřské škole

záznam

 • Obrázky mluví - aktivity s obrazovým materiálem pro cizí jazyky

záznam

 • Story telling

záznam

 • 21st Century Skills in our Lessons

záznam

 • English is not boring

záznam

 • Metoda CLIL v němčině

záznam

 • Fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností

záznam

 • Warmers, Coolers, Fillers

záznam

 • Jak si poradit s metodou CLIL na ZŠ

záznam

 • Využití deskových her v hodinách anglického jazyka

záznam

 • Slovní zásoba hravě

záznam

 • Angličtina není nudná na 2. stupni

záznam

 • Grammar in Games

záznam

 • Jak rozmluvit žáky

záznam

 • Začínáme s angličtinou

záznam

 • Angličtina pro všechny

záznam

 • Angličtina není nudná I

záznam

 • Akční angličtina

záznam

Zpět