• Formativní hodnocení v Informatice
3. 5. 2022, 17:00
online škola již brzy
Lektorky: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Anotace: Tento webinář se zaměřuje na formativní hodnocení v předmětu Informatika a je vhodný pro učitele základní školy (více pozornosti bude kladeno na druhý stupeň základní školy), kteří se chtějí seznámit s některými z možností využívání formativního hodnocení. Je určen spíše pro ty, kteří se s formativním hodnocením prozatím příliš nesetkali, nebo ho v praxi neuplatňují. V rámci webináře budou představeny praktické ukázky, jak uplatňovat právě principy formativního hodnocení i se zaměřením na nový obsah oboru Informatika. Pozornosti se dostane hodnocení, zpětné vazbě nebo plánování pozpátku.
  • Ukázky ve Scratchi pro pokročilé - konkrétní téma
11. 5. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektor: Ing. Petr Voborník, Ph.D.
Anotace: Na webináři bude předvedeno, jak lze za použití Scratche vyučovat základní algoritmické konstrukce od jednoduchých (vstupy/výstupy, větvení…), až po složité (algoritmy řazení či práce s 2D poli). Ukážeme si, jak jednoduše vytvářet efektní hry s principy objektově orientovaného programování nebo připravovat vlastní výukové aplikace a pomůcky nejen pro ICT předměty.
  • Programování s Pythonem
26. 5. 2022, 19:00 online škola již brzy
Lektor: Martin Beneš
Anotace: Webinář seznámí účastníky s programovacím jazykem Python pro začátečníky či neprogramátory. Úvodem projdeme přípravu na práci s Pythonem, jakou je instalace Pythonu, volba vhodného vývojového prostředí a porovnání vývojových prostředí z vzdělávacího hlediska. Samotné programování pak pokryje práci s proměnnými, cykly a podmínkami.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů informatika a ict

Zpět