• Témata nové Informatiky: Informační systémy
23. 11. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektorka: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Anotace: Vzhledem k současnému stavu a zavádění nového obsahu oboru Informatika na základní školy se jeví jako velmi zásadní ukazovat příklady, které by mohly být inspirací do hodin předmětu Informatika. Tento webinář cílí na představení jednoho z témat v RVP ZV oboru Informatika, konkrétně Informační systémy. Setkání je plánované jako praktické, snad i inspirativní, a budou představeny příklady, jak uchopit a představit žákům téma Informační systémy na základní škole.
  • Klíčová digitální kompetence na gymnáziu
6. 1. 2022, 17:00
Online škola již brzy
Lektor: Mgr. Patrik Kavecký
Anotace: Cílem webináře je přiblížit rozvoj digitální gramotnosti na gymnázium, a to včetně zamýšlených změn v RVP G ve smyslu klíčové kompetence digitální. Tento webinář by měl přinést kromě základního představení digitální gramotnosti a možné klíčové kompetence digitální i představení možných přístupů k rozvoji klíčové kompetence digitální na gymnáziu v konkrétních příkladech vzhledem k jednotlivým oborům.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů informatika a ict

Zpět