• Programování s Pythonem

záznam

 • Ukázky ve Scratchi pro pokročilé "konkrétní téma"

záznam

 • Formativní hodnocení v Informatice

záznam

 • Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

záznam

 • Co je to ten 3D tisk?

záznam

 • Filozofie změn v informatice v RVP ZV

záznam

 • Jak na digitální stopu

záznam

 • Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

záznam

 • Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

záznam

 • Klíčová kompetence digitální na gymnáziu

záznam

 • Mapové vizualizace ve výuce

záznam

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

záznam

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

záznam

 • Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

záznam

 • Moderní tvorba webu

záznam

 • Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

záznam

 • Práce s daty s žáky na ZŠ

záznam

 • Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

záznam

 • Robotika s LEGO Mindstorms

záznam

 • Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

záznam

 • Rozvíjíme informatické myšlení unplugged pro 1. stupeň ZŠ

záznam

 • Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

záznam

 • Rozvoj informatického myšlení pro 2. stupeň ZŠ

záznam

 • Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

záznam

 • Scratch vs. MakeCode

záznam

 • Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace 

záznam

 • Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

záznam

 • Témata nové Informatiky: Informační systémy

záznam

 • Teoretická východiska výuky oboru ICT

záznam

 • Tvořme pojmovou mapu v Informatice

záznam

 • Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

záznam

 • Využití otevřených dat ve výuce

záznam

 • Začínáme s 3D modelováním

záznam

 • Zpětná vazba pomocí ICT (G)

záznam

 • Zpětná vazba pomocí ICT (ZŠ)

záznam

Zpět