Kabinet Matematika a její aplikace

  • Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

21. 10. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace: Cílem webináře je představit metody, které se prostřednictvím slovních úloh zaměřují na rozvoj kreativního a kritického myšlení. Nástrojem, který budeme používat, jsou pracovní listy a s nimi spojené učební postupy vytvořené pro singapurské učitele. Představené postupy ukazují, jak se odlišuje výuka matematiky v západních a asijských zemích a naznačují, proč asijské země obsazují přední místa v mezinárodních srovnáních matematické gramotnosti.
Pracovní listy, které budou na semináři představeny, byly kompletně přeloženy do českého jazyka a jsou dostupné na webové adrese http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm.
  • Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v matematice na prvním stupni

30. 11. 2021, 17:00
přihlásit
Lektorky: Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D., Mgr. Tereza Kottová
Anotace: Na základě konkrétních ukázek a návrhů do praxe se zaměříme na formativní hodnocení z dlouhodobější perspektivy. Zajímat nás bude jeho vliv na proces učení a rozvoj žáka, a to nejen po stránce kognitivní, ale i osobnostní. Spolu s osvojováním obsahu učiva matematiky se tedy žák může plně rozvíjet také v mnoha dalších oblastech klíčových kompetencí. Ve webináři tak otevřeme i náročnější témata jako jsou cíle a kritéria hodnocení, autonomie poznávání, zpětná vazba a sebehodnocení nebo vrstevnické učení.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů matematika a její aplikace

Zpět