Kabinet Matematika a její aplikace

  • Slovní úlohy v matematice pro střední odborné školy
23. 3. 2022, 17:00 online škola již brzy

Lektor: Mgr. Josef Bobek
Anotace: Seminář je zaměřen na slovní úlohy a jejich nezastupitelný význam ve výuce matematiky na středních školách všech typů (obory E, H, L, M i K). Ukáže slovní úlohy jako nástroj výuky matematiky zejména na středních odborných školách a zdůrazní zároveň úzký vztah mezi různými předměty (odbornými i všeobecnými). Poukáže také na nutnost rozvoje čtenářské gramotnosti, aby žáci byli schopni porozumět zadání, byli schopni vytřídit informace a správně formulovali a vyhodnocovali řešení úlohy.
  • Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace)
4. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: RNDr. Jitka Rambousková
Anotace: Matematika přímo vybízí k využívání robotických pomůcek a algoritmizace při rozvoji digitální gramotnosti. Na webináři si představíme především praktické ukázky jejich využití na konkrétních tématech z aritmetiky i geometrie pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Předvedeme si možnosti některých robotických pomůcek nebo jejich simulátorů, které lze snadno začlenit do výuky.
  • Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

21. 10. 2021, 17:00
Online škola
Lektor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace: Cílem webináře je představit metody, které se prostřednictvím slovních úloh zaměřují na rozvoj kreativního a kritického myšlení. Nástrojem, který budeme používat, jsou pracovní listy a s nimi spojené učební postupy vytvořené pro singapurské učitele. Představené postupy ukazují, jak se odlišuje výuka matematiky v západních a asijských zemích a naznačují, proč asijské země obsazují přední místa v mezinárodních srovnáních matematické gramotnosti.
Pracovní listy, které budou na semináři představeny, byly kompletně přeloženy do českého jazyka a jsou dostupné na webové adrese http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm.
  • Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v matematice na prvním stupni

30. 11. 2021, 17:00
Online škola
Lektorky: Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D., Mgr. Tereza Kottová
Anotace: Na základě konkrétních ukázek a návrhů do praxe se zaměříme na formativní hodnocení z dlouhodobější perspektivy. Zajímat nás bude jeho vliv na proces učení a rozvoj žáka, a to nejen po stránce kognitivní, ale i osobnostní. Spolu s osvojováním obsahu učiva matematiky se tedy žák může plně rozvíjet také v mnoha dalších oblastech klíčových kompetencí. Ve webináři tak otevřeme i náročnější témata jako jsou cíle a kritéria hodnocení, autonomie poznávání, zpětná vazba a sebehodnocení nebo vrstevnické učení.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů matematika a její aplikace

Zpět