Kabinet Matematika a její aplikace

  • Finanční gramotnost
přesunuto na podzim 2022
Lektor: PaedDr. Jiří Rozehnal
Anotace: Pojďme se společně zamyslet nad některými otázkami, které souvisí s finanční gramotností (FG). Jaké je současné začlenění FG v RVP? Má rovnice FG = matematika to správné řešení? Stačí nám dobrá znalost procent, abychom byli finančně gramotní? Kdy přestává fungovat tzv. selský rozum? Webinář nabídne praktické ukázky vhodných úloh a činností vedoucích k posílení FG na 1. stupni ZŠ.
  • Slovní úlohy v matematice pro střední odborné školy
23. 3. 2022, 17:00 online škola již brzy

Lektor: Mgr. Josef Bobek
Anotace: Seminář je zaměřen na slovní úlohy a jejich nezastupitelný význam ve výuce matematiky na středních školách všech typů (obory E, H, L, M i K). Ukáže slovní úlohy jako nástroj výuky matematiky zejména na středních odborných školách a zdůrazní zároveň úzký vztah mezi různými předměty (odbornými i všeobecnými). Poukáže také na nutnost rozvoje čtenářské gramotnosti, aby žáci byli schopni porozumět zadání, byli schopni vytřídit informace a správně formulovali a vyhodnocovali řešení úlohy.
  • Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace)
4. 4. 2022, 17:00 online škola již brzy
Lektorka: RNDr. Jitka Rambousková
Anotace: Matematika přímo vybízí k využívání robotických pomůcek a algoritmizace při rozvoji digitální gramotnosti. Na webináři si představíme především praktické ukázky jejich využití na konkrétních tématech z aritmetiky i geometrie pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Předvedeme si možnosti některých robotických pomůcek nebo jejich simulátorů, které lze snadno začlenit do výuky.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů matematika a její aplikace

Zpět