Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

Webináře k oborovým didaktikám pro 1. stupeň ZŠ najdete také v ostatních metodických kabinetech.

 • Základní vývojové potřeby dětí předškolního a mladšího školního věku

záznam

 • Informatika na 1. stupni

záznam

 • Výuka češtiny jako druhého jazyka na 1. stupni: materiály, aktivity a tipy (Integrace cizinců - praktické rady a postupy)

záznam

 • Alternativní a inovativní mateřské a základní školy

záznam

 • Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. stupni

záznam

 • Logopedická prevence v běžném režimu MŠ. Tipy na přípravu logopedické chvilky.

záznam

 • Adaptační proces dítěte v mateřské škole aneb Jak si zvyknout bez maminky

záznam

 • Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

záznam

 • Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ

záznam

 • Dopady distanční výuky na projevy chování: Agrese - nebezpečný jev?

záznam

 • Gramotnosti v předškolním vzdělávání

záznam

 • Hodnocení při online výuce

záznam

 • Jak na podnětné prostředí pro učení

záznam

 • Jak vést distanční výuku v 1. třídě

záznam

 • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči - I. díl

záznam

 • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči - II. díl

záznam

 • Práce s emocemi u dětí

záznam

 • Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení

záznam

 • Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

záznam

 • Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

záznam

 • Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti

záznam

 • Webinář k metodické příručce Pedagogická diagnostika v mateřské škole
záznam
 • Webinář k metodické příručce Digitální kompetence pro všechny
záznam

Zpět