Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání

  • Základní vývojové potřeby dětí předškolního a mladšího školního věku
24. 11. 2022, 17:00 registrace předem
Lektorka: Mgr. Lenka Minářová
Anotace: Při práci s dětmi předškolního věku a mladšího školního věku je důležité znát základní vývojové potřeby a umět pracovat s jejich otisky v chování a jednání dítěte. Zejména pak s důsledky jejich neuspokojení. Tyto momenty velmi ovlivňují vývoj dítěte a jeho reakce na vnější události, navazování vztahů mezi vrstevníky a v pozdějších letech navazování zásadních vztahů v životě a k sobě samému. Cílem Webináře je pochopení základních vývojových potřeb dítěte, důsledky plynoucí s jejich neuspokojení a jejich možné projevy v mateřské a základní škole.
  • Webinář k metodické příručce Pedagogická diagnostika v mateřské škole
zde
  • Webinář k metodické příručce Digitální kompetence pro všechny
zde

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů předškolní a prvostupňové vzdělávání

Zpět