Kabinet Přírodovědné vzdělávání

  • Chemické pokusy snadno a efektivně
6. 10. 2022, 17:00
registrace předem
Lektorka: Mgr. Jana Šindelářová, MBA
Anotace: Webinář je určený pro začínající učitele chemie na 2. stupni základní školy. Cílem je poskytnout návod na motivační, frontální i žákovské pokusy začínajícím vyučujícím chemie, kteří tak budou rozvíjet kompetence žáků a vytvářet pozitivní vztah k chemii jako vyučovacímu předmětu a následně i k dalšímu studiu chemie.
Jednotlivé chemické pokusy budou vycházet z očekávaných výstupů RVP ZV pro 8. ročník základní školy.
  • Jak na rekonstrukci kapalinových válců ve školních sbírkách?
19. 10. 2022, 17:00
registrace předem
Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D., Mgr. Jiří Brada
Anotace: Kapalinové zoologické preparáty, známé většinou jako „válce“ patří mezi tradiční výbavu školních kabinetů biologie. Řada škol má ve svých sbírkách unikátní preparáty, které přežily řadu generací a některé z nich ještě pamatují první republiku nebo dokonce Rakousko-Uhersko. Většinou jsou ale ve špatném stavu a některé školy uvažují o jejich likvidaci. Naším cílem je pomoci tuto situaci zlepšit a pomoci školní sbírky válců zachránit. Tento webinář je určen všem učitelům, kteří by rádi válce ve svých školních sbírkách opravili, ale nevědí jak na to. Podobně jako v televizním kurzu vaření Vám krok za krokem ukážeme jednoduché postupy, jak vyschlé a poškozené válce opravit a navrátit jim jejich původní krásu a na co si při tom dát pozor. Ukážeme si také, jak si můžete vyrobit vlastní preparáty, například z uhynulých živočichů. Účastníci webináře dostanou k dispozici také písemný návod.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů přírodovědné vzdělávání

Zpět