Kabinet Přírodovědné vzdělávání

  • Pladias.cz jako informační zdroj pro výuku botaniky
31. 1. 2023, 17:00 registrace předem
Lektor: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Anotace: Webinář představí nálezovou databázi cévnatých rostlin Pladias a nabídne náměty na využití zpřístupněných dat ve výuce. Webový portál pladias.cz nabízí informace o rozšíření taxonů v ČR, data o taxonech i vegetačních jednotkách doplněná o určovací klíče.
V druhé části se webinář zaměří na vybrané mobilní aplikace a nabídne náměty pro jejich výukové užití.
  • 3D tisk v přírodovědném vzdělávání

9. 2. 2023, 17:00 registrace předem

Lektor: Mgr. Tomáš Feltl
Anotace: Na našich školách se pomalu, ale jistě, stávají 3D tiskárny a 3D tisk další běžnou „pomůckou“ učitele. 3D tisk přitom může dobře posloužit v mnoha různých oblastech výuky. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie otevírá nové možnosti na všech typech a úrovních škol. 3D tisk je totiž „nástroj“, který využijeme prakticky ve všech předmětech! V rámci tohoto webináře se ale zaměříme na přírodovědné předměty. Nejdříve se krátce seznámíme s několika možnostmi využití 3D tisku při výuce přírodovědných předmětů a následně se budeme věnovat 3D tisku různých výukových pomůcek tak, abychom si pro začátek vystačili zcela bez 3D modelování. Můžete se těšit na řadu ukázek 3D tištěných objektů, které si klidně můžete také sami vytisknout, protože potřebné 3D modely najdete volně k dispozici na internetu.
  • Pitva švába ve výuce biologie a přírodopisu
16. 3. 2023, 17:00 registrace předem
Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace: Na webináři si předvedeme pitvu švába, který je vhodným modelovým zástupcem pro výuku stavby těla členovců, konkrétně hmyzu. Seznámíme se s vnější stavbou jeho těla, uspořádáním hlavních orgánových soustav a způsobem provedení samotné pitvy. Ukážeme si jednoduché metody zhotovení mikroskopických preparátů vybraných tkání a orgánů (příčně pruhovaná svalovina, vzdušnice, tukové těleso, malpigické trubice, spermie apod.). Pokusíme se také nalézt jeho střevní parazity - hromadinky (Gregarina). Během webináře budeme přenášet živý obraz z mikroskopu a binokulární lupy.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů přírodovědné vzdělávání

Zpět