Kabinet Společenskovědní vzdělávání

 • Kontextualizace ve výuce dějepisu

záznam

 • Jak učit dějepis badatelsky? Tipy, triky, postupy

záznam

 • Obrazy z normalizačního Československa v aplikaci HistoryLab
záznam
 • Jak učit dějepis badatelsky? Východiska badatelské výuky z hlediska didaktiky dějepisu
záznam
 • Region jako "malá vlast", příklady a nápady do praxe
záznam
 • Tabu ve výuce?
záznam
 • Proč číst v hodině oboru? Příklad z praxe - Příklad z praxe oborového čtení nejen v zeměpise
záznam
 • Metoda nácviku sociálních dovedností
záznam
 • Využití principů místně zakotveného učení ve výuce moderních dějin

záznam

 • Rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti (nejen) ve výuce dějepisu

záznam

 • Výuka filosofie pro rozvoj kritického myšlení

záznam

 • Živá knihovna jako metoda výuky

záznam

 • Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie

záznam

 • Úvod do globálního rozvojového vzdělávání na základních školách

záznam

 • Gender ve vzdělávání

záznam

 • Jak na výuku témat politické geografie na ZŠ a SŠ

záznam

 • Lidové zvyky a tradice

záznam

Zpět