Pro školy se začínajícími učiteli

Webináře pro školy se začínajícími učiteli jsou připravovány hlavně pro podporu začínajících učitelů. Konkrétní témata webinářů vzešla ze spolupráce se začínajícími učiteli v Klíčové aktivitě Začínající učitel projektu SYPO a věnují se problematice, kterou učitelé při vstupu do praxe řeší nejčastěji.

  • Model systému podpory začínajících učitelů
9. 5. 2023, 17.30-18.15 registrace

Lektoři: Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D., PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.

Anotace: V rámci projektu SYPO vznikl Model systému podpory začínajících učitelů, který si kladl za cíl kompletně postihnout adaptační období učitele při jeho nástupu na počátku jeho profesního působení.  Nyní, po několika letech jeho ověřování v 250 školách v různých etapách se Model dostal do finální fáze. Na webináři tvůrci představí nejen jeho obsah, ale i postupy, jak byl Model tvořen a ověřován. 

Samotný model se skládá z několika základních částí. První z nich je samotný návod, jak se v tomto materiálu orientovat. Následují teoretická východiska a základní ukotvení tohoto materiálu. Další kapitolou je popis vlastního průběhu adaptačního období, kde Model přináší náměty, jak může toto období probíhat a ve které fázi je dobré se zaměřit na určitou činnost. Následují kapitoly týkající se kompetenčních profilů všech účastníků adaptačního období, a to začínajícího učitele, uvádějícího učitele i člena vedení školy. Kompetenční profily jsou poté doplněny o návrhy, jak rozvoj těchto kompetencí hodnotit. Dále je možné se v Modelu seznámit s doporučeními pro podporu jednotlivých aktérů a v neposlední řadě Model též obsahuje velké množství příkladů inspirativní praxe v této oblasti. 

Z výše uvedeného je patrné, že Model je komplexní materiál, který má potenciál pomoci školám a hlavně začínajícím učitelům v prvních letech pedagogické kariéry. 

Záznamy webinářů s možností získat osvědčení Online škola 

Zpět

Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět