Pro školy se začínajícími učiteli

Webináře pro školy se začínajícími učiteli jsou připravovány hlavně pro podporu začínajících učitelů. Konkrétní témata webinářů vzešla ze spolupráce se začínajícími učiteli v Klíčové aktivitě Začínající učitel projektu SYPO a věnují se problematice, kterou učitelé při vstupu do praxe řeší nejčastěji.

  • Webinář k podpoře začínajících učitelů:  Triky a tipy pro komunikaci s rodiči v náročných situacích

7. 12. 2021, 17:00
přihlásit
Lektoři: Mgr. Libor Skala, Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D.
Anotace: Setkali jste se s náročnou komunikační situací s rodiči, nebo se takovýchto situací obáváte? Webinář přináší ukázky ze školské praxe a zároveň nabízí možnosti jejich řešení. Začínající učitel se seznámí s některými typickými náročnými situacemi, které se týkají například nevhodného chování, zhoršení prospěchu, návrhu na provedení diagnostiky v poradenském zařízení nebo řešení konfliktní situace, která vznikla z nedostatku informací či jejich zkreslení. Dále si připomeneme, kdo má a kdo nemá právo na informace o prospěchu a chování dětí. 

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Spolupracujeme

Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět