Pro školy se začínajícími učiteli

Webináře pro školy se začínajícími učiteli jsou připravovány hlavně pro podporu začínajících učitelů. Konkrétní témata webinářů vzešla ze spolupráce se začínajícími učiteli v Klíčové aktivitě Začínající učitel projektu SYPO a věnují se problematice, kterou učitelé při vstupu do praxe řeší nejčastěji.

  • Webinář k podpoře začínajících učitelů: Sebereflexe jako podklad pro plánování profesního rozvoje učitelů

13. 6. 2022, 17:00
Registrace

Lektoři: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Anotace: Webinář je zaměřený na sebehodnocení učitelů, které lze vnímat jako jednu z nejdůležitějších činností pedagogů v rámci jejich profesního rozvoje. 

Provedeme vás sebereflexí krok za krokem a nabídneme některé z nástrojů, jež vám mohou pomoci najít vaše silné stránky či odhalit některá úskalí, s nimiž se třeba potkáte. Důraz položíme na balanční kruh a jeho využití nejenom v procesu adaptace začínajících učitelů (balanční kruh představuje silný nástroj reflexe i učitelů zkušených). Pozornost věnujeme i profesnímu portfoliu, které nevnímáme jenom jako pouhou sbírku důkazů o tom, co se vám v průběhu učitelské praxe daří a z čeho máte radost – pokládáme ho především za východisko pro jedno z těžišť profesního života každého z nás: plánování profesního rozvoje. 

  • Webinář k podpoře začínajících učitelů: Triky a tipy pro komunikaci s rodiči v náročných situacích

7. 12. 2021, 17:00
Online škola
Lektoři: Mgr. Libor Skala, Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D.
Anotace: Setkali jste se s náročnou komunikační situací s rodiči, nebo se takovýchto situací obáváte? Webinář přináší ukázky ze školské praxe a zároveň nabízí možnosti jejich řešení. Začínající učitel se seznámí s některými typickými náročnými situacemi, které se týkají například nevhodného chování, zhoršení prospěchu, návrhu na provedení diagnostiky v poradenském zařízení nebo řešení konfliktní situace, která vznikla z nedostatku informací či jejich zkreslení. Dále si připomeneme, kdo má a kdo nemá právo na informace o prospěchu a chování dětí. 
  • Webinář k podpoře začínajících učitelů: Formativní hodnocení a sebehodnocení žáků v práci začínajícího učitele
31. 1. 2022, 17:00 Online škola
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Ševčík, Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D.
Anotace: Hodnocení je nedílnou součástí lidských dějin a speciálně ve škole má stále své místo. V českých školách je většinová tradice hodnotit práci žáka na škále od 1 do 5. Kdo jiný by měl tradice doplňovat a měnit, než "nová krev".  

Webinář nemá za cíl tradici známek rušit, pouze doplnit i jiné formy hodnocení, které mohou být realizovány společně. Také bude zmíněn rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením s možnými příklady, jak tato hodnocení využívat společně. Zvláštní částí budou možnosti sebehodnocení žáka, které považujeme za nedílnou součást každého zásadního hodnocení. V rámci webináře budou ukázány konkrétní sebehodnotící metody získané při výuce na prvním i druhém stupni ZŠ. Prostor bude i pro případné otázky.

  • Webinář k podpoře začínajících učitelů: Péče o žáky s podpůrnými opatřeními
22. 2. 2022, 17.00 Online škola již brzy
Lektoři: Mgr. Bc. Věra Šimečková, Mgr. Libor Skala
Anotace: Webinář provede začínajícího učitele celým procesem práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných. Účastníci budou seznámeni s tím, jak postupovat, když u žáka rozpoznají dílčí oslabení výkonu, projevy specifických poruch učení či chování. Dále získají informace, co lze vyčíst z doporučení školského poradenského zařízení, jak vypracovat individuální vzdělávací plán či jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga a ostatními pedagogy, kteří se na vzdělávání žáka podílejí.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Zpět

Spolupracujeme

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.
Na platformě Začni učit pomáháme těm, které láká kariéra pedagoga nebo už začínají učit. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.

Zpět