• Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež

záznam

 • Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc

záznam

 • Vzdělávací role knihoven ve 21. století

záznam

 • Dítě, škola, sítě

záznam

 • Dezinformace a mezilidské vztahy

záznam

 • Historie dezinformací a nejčastější motivy jejich vzniku

záznam

 • Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ

záznam

 • Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

záznam

 • Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku 2. stupně ZŠ

záznam

 • České slovo v KonTextu - I. část

záznam

 • České slovo v KonTextu - II. část

záznam

 • Jak na synchronní e-learning - tipy pro výuku českého jazyka a literatury

záznam

 • Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

záznam

 • Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na gymnáziu

záznam

 • Kde najít nejnovější informace o současné češtině? Volně dostupné jazykové korpusy a jejich využití

záznam

 • Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech - zaměřeno na ČJ

záznam

 • Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

záznam

 • Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

záznam

 • Netiketa napříč internetem

záznam

 • Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

záznam

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (G)

záznam

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (SOŠ, SOU)

záznam

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (ZŠ)

záznam

 • Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich význam, cíle a obsah

záznam

 • Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah (zaměřeno na ČJ)

záznam

 • Skandální literatura

záznam

 • Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu - I. část

záznam

 • Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu - II. část

záznam

 • Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ

záznam

 • Současná poezie pro děti ve věku 1. stupně ZŠ

záznam

 • Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

záznam

 • Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

záznam

 • Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – I. díl 

záznam

 • Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – II. díl 

záznam

 • Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

záznam

 • Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

záznam

 • Záznamy z žákovské četby

záznam

 • Změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ

záznam

Zpět