• Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

20. 10. 2021, 17:00
Online škola
Lektorka: Mgr. Klára Eliášková
Anotace: Webinář se bude obsahově zaměřovat na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžných třídách základních nebo středních škol. Nejprve budeme společně diskutovat o způsobech, které jsou při jazykovém vyučování těchto žáků v třídách realizovány. Zaměříme se především na způsoby individualizace práce v hodinách českého jazyka. Následně konkretizujeme negativní dopady nesprávných způsobů individualizace se zřetelem k integrovaným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a představíme si jeden z možných způsobů řešení problematických míst jazykové edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podobě tzv. konstruktivistické diferenciace učení. Domníváme se, že se jedná o způsob práce, jehož prostřednictvím lze (nejenom) integrované žáky vzdělávat s respektem k jejich potřebám, možnostem a v přirozené návaznosti na jejich stávající znalosti a dovednosti.
  • Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ
18. 11. 2021, 17:00
Online škola již brzy
Lektor: doc. PaedDr. Martin Klimovič, Ph.D.
Anotace: Webinář představí účastníkům problematická místa ve vyučovaní mateřského jazyka (slovenštiny, češtiny) v oblasti přípravy žáků na tvoření textu. Na příkladu úloh z učebnic slovenského jazyka a učebnic českého jazyka nabídne ukázku potřebné inovace ve vyučovaní směrem k autentičnosti a smysluplnosti tvoření textu ve škole. Zároveň bude zdůrazněn význam procesového přístupu k tvoření textu v škole.

Doc. PaedDr. Martin Klimovič, Ph.D. je proděkanem pro vědu, akreditaci a doktorandské studium Prešovské univerzity v Prešově, působí na Pedagogické fakultě. Webinář proběhne ve slovenštině.

Online škola záznamy webinářů s možností získat osvědčení

Záznamy webinářů český jazyk a literatura

Zpět