Začínající a uvádějící učitelé ve vaší škole

Zapojení začínajícího učitele do praxe nebývá snadné ani rychlé a liší se podle druhu a typu školy, její velikosti, složení pedagogického sboru a mnoha dalších faktorů. „V některých školách je nový učitel tak trochu hozen do vody, v jiných se mu věnuje jeho zkušenější kolega a postupně mu ukazuje, co práce v konkrétní škole obnáší,” říká Mgr. Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel, a dodává: „Aktivita Začínající učitel proto během první pilotáže, která bude probíhat ve školním roce 2019/2020, vyškolí tzv. garanty, kteří pomohou školám s plánováním a hladkým průběhem adaptačního období.“

Kromě garanta, který bude do škol docházet a pomáhat řediteli a uvádějícímu učiteli vytvořit, průběžně vyhodnocovat a upravovat plán adaptace, dostanou školy také dokument nazvaný Model systému podpory začínajících učitelů. V tomto dokumentu najdou řadu doporučení pro efektivní adaptační období a inspirativní příklady z praxe jiných škol.

„Zapojením do pilotáže dostane škola příležitost vytvořit si či aktualizovat vlastní plán adaptace, který bude plně respektovat specifika dané školy,“ shrnuje Mgr. Monika Brodská a dodává: „Začínající a uvádějící učitelé i vedení školy dále v různých formách vzdělávání získají jasnou představu o tom, jak důležité jsou právě v adaptačním období plánování, zpětná vazba a vzájemná spolupráce.“

Jste ředitel či zástupce ředitele a chcete vědět:

  • jak identifikovat potřeby začínajícího a uvádějícího učitele a jak plánovat jejich rozvoj,
  • jak hodnotit práci začínajícího i uvádějícího učitele a jak jim poskytovat zpětnou vazbu,
  • jak ve škole vytvořit vhodné podmínky pro uvádění začínajícího kolegy?

Pokud jste začínající učitel a máte zájem o další informace či spolupráci, obraťte na odborného krajského metodika ve vašem kraji.

Zpět na úvod